zondag 28 juni 2015

Koppeltje kluut

Vanavond zag ik mijn eerste (koppeltje) kluut van dit jaar!

Lent / Bemmel / Haalderen / Bemmelse Waard

- Huiszwaluw
- Witte kwikstaart
- Kievit
- Nijlgans
- Visdief
- Gierzwaluw
- Kluut
In een nieuwe plas bij Lent, waar ik nog meer leuke (water)vogels zag. Het vrouwtje zat te broeden, het mannetje foerageerde wat verderop. Ongeveer een meter achter het vrouwtje zat een kleine plevier. (Ook aan het broeden?) Later nog eens langsfietsen! 
- Oeverloper
- Kleine plevier
- Grasmus
- Steenuil
Knap ontdekt, vond ik zelf. In Bemmel, op een paaltje bij een manege.
- Blauwe reiger
- Winterkoning
Lang niet gezien.
- Gaai
- Vink
- Kikkertje
- Scholekster
- Putter
- Zwarte stern
- Graspieper
- Buizerd
- Rietgors
- Kuifeend
- Tjiftjaf
- Fuut
- Boerenzwaluw
- Bosrietzanger
- Fazant

zaterdag 27 juni 2015

27-06-15

Ondanks mijn pipse gemoed toch maar even wezen fietsvogelen. Met een paar fijne waarnemingen. Niet zozeer qua zeldzaamheid, maar af en toe viel alles op de juiste plek; mooie omgeving, zonnetje op m'n kop, weinig mensen, en een aantal fraai poserende vogeltjes op korte verrekijkafstand.

Ooijpolder / Wylerbergmeer

- Buizerd
Ver weg zag ik ook nog een grote, flink flapperende roofvogel. De bruine kiek? Ik zal het nooit weten.
- Lepelaar
- Visdief
Wat een mooi vogeltje is dat zeg. Een vormgeving om 'u' tegen te zeggen!
- Rietgors
Moedig doorfluitend op een takje, ondanks de heftige wind.
- Fuut
- Kuifeend
- Ooievaar
- Veldleeuwerik
- Kievit
- Grasmus
- Scholekster
- Boerenzwaluw
Fietsend op de smalle kerkdijk zag ik een duifachtige, fladderende roofvogel (sperwer?) achter een boertje aan zitten. Van voren kwam er echter een vrouw met een bakfiets mijn richting uit, en van achteren wilde een auto mij passeren, waardoor ik het spektakel niet zonder levensgevaar kon blijven volgen, en de beestjes helaas razendsnel uit het oog verloor.
- Gierzwaluw


- Zwarte stern
Een zwarte stern verjoeg op felle wijze een zeker vijf keer zo grote meeuw van de sternenkolonie in de Oude Waal vandaan. De meeuw bleef zich wel, samen met z'n kameraad, in de buurt ophouden. Zouden het grote mantelmeeuwen geweest kunnen zijn? Die willen nog wel op al dan niet jonge vogels jagen. Én die zijn vandaag volgens waarneming.nl in de Ooijpolder gezien.
- Roodborsttapuit
- Groenling
Volgens mij was het een groenling, daar ver weg boven in een boom. Alleen liet-ie zijn kenmerkende 'cheeeese' niet horen. (Misschien had hij z'n baard nog niet in de keel.) Wel zong hij, volgens mijn notitieboekje: 'Tu-du-du-du-du - vrrrt'.
- Koolmees
- Nijlgans
- Aalscholver
- Kokmeeuw
- Witte kwikstaart
- Blauwe reiger
- Ringmus
- Huismus
- Kleine plevier 
- Tureluur
Net als een tijdje terug bij diezelfde plas aan de kerkdijk, en weer te ver weg om ze correct te kunnen determineren. Er zat er echter een op een paaltje, en het waren volgens mij geen grutto's (te klein). Dus ik ga maar voor de tureluur.
- Kneu
Prachtig mannetje in de zon. Met een heerlijk rood borstje en toupetje. Zó veel mooier dan dat fletse rood in de vogelgidsen.
- Tjiftjaf
- Putter
- Gele kwikstaart
Lekker kwekkend, in het jonge graan, geel op groen, goed in beeld, zon in de rug, prachtig!
- Zwartkop
- IJsvogel
Vanaf de brug zag ik hem over het Meertje ergens aan de oever in het groen verdwijnen. Tegen beter weten in fietste ik stapsgewijs nog een stukje die kant op, in de hoop op het zien van nóg een blauwe flits van het schuwe vogeltje. Tot mijn blijde verbazing zie ik hem op nog geen vijf meter afstand, vrij zittend op een tak. (Grijns op mijn gezicht.) Heel even twijfelde hij nog wat hij zou gaan doen. Toen zag hij mijn hoofd, en ging er snel vandoor.
- Steenuil
Ik stopte maar heel even bij de oude schuur om naar het uiltje te kijken, omdat er een witharige vrouw vlak achter mij liep, die ik niet bang wilde maken. (Met mijn hierboven al eerder gememoreerde hoofd.) Ze onderbrak echter mijn snelle vertrek door te vragen waar ik naar keek, bleek zelf ook wat te vogelen, en liep nog een heel stuk met me op om over kuifeenden en wespendieven te keuvelen. Het is een soort gezellig, elkaar vriendelijk groetend kliekje, die vogelaars. Op de fiets, verrekijker om m'n nek, word ik ook vaak begroet of vriendelijk toegelachen door mannen met baarden en verrekijkers. (Of zou dat ook weer met mijn hoofd te maken hebben...?)

zondag 21 juni 2015

21-06-15

Als blijkt dat je opeens helemaal geen karikaturen meer kunt tekenen, dan kun je op de langste dag van het jaar maar beter gaan vogelen.

Ooijpolder / Wylerbergmeer 

- Roodborsttapuit
- Torenvalk
- Gierzwaluw
- Scholekster
- Putter
Langs de dijk richting Kekerdom vliegen ze je bijna letterlijk om de oren. Heerlijk!
- Ooievaar
- Grasmus
- Reebok
In de Erlecomse Waard. Aan het strand. Wat hij daar te zoeken had? Ik weet het niet. Hij was wel wat aan de magere kant.
- Nijlgans
- Huiszwaluw
Met opvallende witte stuit, zo van bovenaf (de dijk) goed te zien.
- Witte kwikstaart
- Oeverzwaluw
- Lepelaar
Met z'n drietjes werkten ze de rand van het water in hoog tempo af. Handig om je bestek standaard bij je te hebben. Ik meende ook nog even een vorkeraar te zien, maar dat zal wel een vergissing zijn. (Gaaikema-humor! Wat heb ik dat niet gemist!) (Vláámse Gaaikema-humor! Ik lig króm...!)
- Aalscholver
- Vink
- Gele kwikstaart
Verhip, als het niet waar was! Ik herkende z'n roepje, en zag hem pas een paar minuten later boven de aardappelplanten (?) uit komen fladderen. Geel op groen. Altijd weer een klein moment van victorie als ik een nieuw vogelgeluid herken. (Hij is nog maar kort geleden aan m'n vogelgeluidenapp toegevoegd.)
- Tjiftjaf
- Gaai
- IJsvogel
Ik had hem al een tijdje niet bezocht, maar kwam hem ogenblikkelijk tegen toen ik naar zijn meertje liep. Het is eerlijk gezegd wel opwindender als je het vogeltje op plekken tegenkomt waar je het nog niet eerder gezien hebt. Drie keer zag ik hem flitsen.
- Fuut
Met twee jongen. Te groot om nog op papa's rug (of mama's rug — het is vandaag immers vaderdag) mee te varen. Ik vrees dat ik dat vreugdevolle beeld dit jaar gemist heb. Of zouden futen aan een tweede leg doen? (Edit: ja.)
- Zwarte stern
- Rat
Midden op het bospad, beigekleurig, met een bloedende massa, waar eens zijn bovenlijfje zat. Had ik zonder het in de gaten te hebben zijn moordenaar verjaagd?
- Kikker
Piepkleine kikkertjes, van een centimeter groot, die zich op het pad meesterlijk als kiezelsteentjes wisten te vermommen.
- Zanglijster
- Grote bonte specht
- Roodborst
- Kneu
Prachtig kneutje op een tak in het zonnetje. Met een o zo mooi rood borstje.
- Rietgors
- Kuifeend
- Krakeend
- Bergeend
- Kievit
- Grutto
Nee, daar waren ze te klein voor, die tien steltlopertjes aan de Kerkdijk. Oeverlopertjes dan? Witgatjes? Het zal verdorie wel...!
- Roovogel
Ik dacht eerst dat het een kraai was. Spitse vleugels, overvliegend in een rechte lijn. Steeds een stukje fladderend, gevolgd door een korte pauze. Zou het weer een havik geweest zijn?

donderdag 18 juni 2015

18-06-15

Ooijpolder / Millingerwaard 

- Witte kwikstaart 
- Buizerd
- Geelgors
Volgens mij heb ik hem een paar keer gehoord. (Of was het toch de groenling...?)
- Aalscholver 
- Putter
- Torenvalk
- Rietgors
- Boerenzwaluw
- Kuifeend
- Zanglijster
- Bergeend
- Gierzwaluw
- Kievit
- Lepelaar
Acht druk schoffelende vogels.
- Oeverloper
Zeven oeverlopers of er op gelijkende steltlopers. (Telescoopnijd.)
- Graspieper
- Oeverzwaluw
- Zwarte stern
Met jonge pluizebolletjes.
- Vink
- Pimpelmees
- Grote bonte specht
- Zwartkop
- Ooievaar
- Ree
- Nijlgans
- Brandgans
- Bosrietzanger
Of was het toch een nachtegaal? (Ik had vandaag echt m'n dag niet. Determineren ging me moeilijk af. De bewolking en de harde wind maakten het er niet beter op. In de Millingerwaard vertelde een man — met een loslopende hond — me dat hij net precies een bever had zien verdwijnen, en of ik er misschien naar op zoek was. Já! Van de wél waargenomen dieren werd ik vanavond ook niet echt opgewonden. Mopperdemopper.)
- Zwarte kraai
Een zwerm van zeker honderd exemplaren aan de overkant van de Waal, ter hoogte van de Gendtse Waard. Twee kraaien aan mijn kant, op een lantaarnpaal, vlogen er onmiddellijk, luid krassend, naar toe.
- Egel
Die zag ik nog nét als silhouet het gras in verdwijnen.

maandag 15 juni 2015

15-06-15


Het kan maar niet op met de mooie waarnemingen de laatste dagen! Vandaag zag ik een zwarte specht die zijn twee luid bedelende jongen kwam voeren. Wat is het toch heerlijk dat ik bij gebrek aan een sociaal leven zoveel vrije vogeltijd heb!

Hatertse Vennen

- Witte kwikstaart 
- Groene specht
Juveniel. Nog niet helemaal groengerijpt.
- Boomkruiper 
- Boerenzwaluw
- Roodborst 
Ook leuk, maar iets minder spectaculair dan mijn zwarte spechtwaarneming: een roodborstje op een tak dat zijn uitgevlogen jong wat lekkers toestopte.
- Gierzwaluw
- Scholekster 
- Kuifeend
- Nijlgans(Schetsje thuis stiekem een beetje bijgewerkt met behulp van Google-afbeeldingen.)

- Zwarte specht
Ik wist er een paar te wonen, maar op meer dan een voorbijvliegende papa- of mamaspecht had ik niet durven hopen. Mooi om de jongen, teruggetrokken in de boom, nog tekeer te horen gaan.
- Kleinste vogeltje ooit gezien.
En zijn roep(je) kwam overeen met die van een tjiftjaf. Sterker nog; hij léék ook op een tjiftjaf. Wat een ontzettend schattig beestje, zou ik hier nu kunnen schrijven. Maar voor hetzelfde geld heeft-ie twee dagen geleden z'n onderontwikkelde broertje uit het nest gegooid, om zo zelf meer voedsel te kunnen bemachtigen. Je weet het nooit met die rotvogels!
- Buizerd
- Dodaars
- Oeverloper 
(Over de waarneming van deze laatste twee vogels ben ik niet hélemaal zeker.)
- Blauwe reiger
- Muis
Een overstekende muis, altijd leuk. Als het niet in je slaapkamer is tenminste.

Havik

De spoorovergang is aan één kant afgezet met plastic zeil. Rondom staan hulpdiensten, en een lijkwagen. Om de hoek zit een GGZ-centrum voor ouderenpsychiatrie. 

Ik fiets door, en stop alweer snel voor twee, deze keer overduidelijk, gróte lijsters. Het vrouwtje kwettert er lustig op los, het mannetje laat zich bijkans overrijden op de weg. Eén aanrijding in die straat lijkt me echter wel meer dan genoeg voor vandaag.

De Bruuk / Mulderskop

- Grote lijster
- Sperwer
- Buizerd
- Roodborst 
Die had ik al een tijdje niet meer gezien.
- Boerenzwaluw 
- Putter
- Geelgors
Aan de rand van het Reichswald, op de draad van een elektriciteitspaal. Zijn zang drong niet gelijk tot mij door (ik moest zelfs even aan de groenling denken), dus ik heb m'n ogen er maar bijgehaald. Daar kan ik altijd op bouwen.
- Gekraagde roodstaart
- Gierzwaluw 
- Grote bonte specht
- Ooievaar 
- Boomklever
Minstens twee juvenieltjes.
- Grasmus
- Vink
Hij trok zich niks van mij aan, en bleef gewoon zijn vinkenslag slaan, toen ik onder hem door liep.
- Vos
Derde en beste waarneming tot nog toe. Hij liep nietsvermoedend het wandelpad op, keek naar rechts, keek naar links, zag mij, schrok, en maakte zich snel weer uit de voeten. Het mooie is dat ik zowel de vos als de gekraagde roodstaart gezien heb dankzij het omzeilen van mensen die hun hond uitlieten. Tot tweemaal toe sloeg ik door hun aanwezigheid een ander pad in dan mijn bedoeling was. Leve de hondenuitlaters!  Overigens ben ik niet bang voor honden, maar ik zit toch ook niet met mijn neus in hún kruis?
- Havik
Ver weg, vliegend uit een boom, en later nog hoog in de lucht. Groot formaat, vrij spitse vleugels, lange staart, doorfladderend, en luid kekkerend. (In eerste instantie dacht ik nog aan een specht.) Na het beluisteren van m'n vogelapp kan ik er alleen maar een havik van maken. Nieuwe vogel!
- Pad
- Ree
- Nachtzwaluw
Er stonden al drie andere vogelaars op de heide, dus ik liep maar een eind door het wandelpad op. Geen zin om erbij te gaan staan. Sowieso geen zin om stil te staan. Veel te vermoeiend. Behalve een wegkruipende pad, en een hoppend reetje zie ik verderop niks. Ik hóór de nachtzwaluw echter wel. Als ik even later weer terugloop zie ik midden op het wandelpad naar rechts iets donkers liggen. De vorm komt me bekend voor... Mijn kijker maakt me duidelijk dat het de nachtzwaluw is! Hij fladdert even omhoog, gaat weer terug op de grond zitten, en maakt zich vervolgens definitief uit de voeten. Dan zie ik wat verderop de andere vogelaars staan. Lichtelijk bezorgd dat ik hun waarneming heb verstoord, loop ik naar ze toe. Maar ze blijken het beestje helemaal niet gezien te hebben! Daar kom ik goed weg. Ze hadden hem echter eerder al wel op een paaltje zien zitten, en zien vliegen. Wat dat betreft had ik wellicht beter bij ze kunnen blijven staan. De ransuilen heb ik verder niet meer gehoord. Mooie vogeluurtjes.

zondag 14 juni 2015

13-06-15

Wat een goede beslissing om mijn jarige collega De B. per fiets te bezoeken! Normaal gesproken doe je over dat tochtje naar Arnhem één uur en acht minuten. Ík deed er echter tweeëneenhalf uur over, want ik had m'n verrekijker meegenomen, waardoor ik om de vijf minuten moest stoppen voor een vogeltje. Ook week ik regelmatig van de route af als ik weer een mooi weggetje met onbekende bestemming ontdekte. En telkens als ik binnensmonds begon te vloeken omdat ik niet meer wist waar ik was, of er achterkwam dat ik een heel stuk aan het omrijden was, kwam ik weer een prachtige vogel tegen die mijn humeur honderdtachtig graden deed omslaan.

Lent / Bemmelse Waard / Gendt / Doornenburg / Lingefietspad / Huissen / Arnhem

- Putter
Het begon gelijk al goed. Nog voor ik de Bemmelse Waard in reed, kwam ik al een paar puttertjes tegen, en hoorde ik de bosrietzanger zingen. In de Bemmelse Waard al snel gevolgd door een specht.
- Grote bonte specht
- Koekoek
Maar de grootste verrassing kwam direct daarna; een mannetje en een vrouwtje koekoek op twee paaltjes! Ze toverden een glimlach op m'n gezicht van heb ik jou daar! Zo mooi had ik dat beestje nog nooit gezien. Al de vermoeidheid die ik die dag zorgvuldig had opgebouwd, verdween als sneeuw voor de zon! 

Op De B.'s verjaardag vertelde een kunstenaar en collegavogelaar me later dat een koekoeksvrouwtje geen 'koekoek' zegt maar haar eigen damesriedeltje bezigt. 'Herinnerend aan roep van Dodaars', schrijft de ANWB vogelgids. Het vrouwtje heeft ook niet van die afhangende vleugels als het mannetje.
- Oeverzwaluw 
- Kievit
- Scholekster 
- Spreeuw
Minstens honderd stuks in een weiland.
Op de defensiedijk word ik nog even van opzij gevolgd door een keffend hondje. Waarschijnlijk raakte hij ervan overstuur dat ik, de omgeving afspeurend, onoplettend richting zijn baasjes fietste. Verstond ik nou echt goed dat het mannetjesbaasje 'Kom hiér, kom hiér, schat!' tegen hem riep?

- Tureluur
Twee tureluurs op een paaltje.
- Kneu
- Knobbelzwaan 
Tien knobbelzwanen in de Bemmelse Waard.
- Kuifeend 
- Blauwe reiger
- Gierzwaluw 
- Fazant
- Buizerd
- Nijlgans 
- Groenling
- Torenvalk
Boven een fruitgaard hoor ik een torenvalk hevig tekeer gaan, en zie ik hem woeste duikvluchten maken. In eerste instantie meen ik dat hij wat rondvliegende zwarte kraaien probeert te verjagen. Dan zie ik echter, tussen de rijen boompjes door, iets groots en bruins, laag over de grond vliegend verdwijnen. Achtervolgd door het krijsende valkje. Waarschijnlijk een buizerd die zich in zijn territorium durfde te wagen. Mooi spektakel!
- Gaai
Dood langs het fietspad. Te gehavend om hem mee te nemen voor een tekensessie, en hem daarna af te leveren bij het Nijmeegs Natuurmuseum.
- Rietgors
- Zwarte stern 
- Grutto
Wéér een topwaarneming van een vogel die ik nog maar kort geleden voor het eerst zag. Hij vloog roepend op uit een met graan (?) beplant akkerland, en had duidelijk de intentie om mij te verjagen. Op slechts een aantal meter afstand vloog hij rond mij heen. Waardoor ik goed kon zien dat het helemaal geen egaal bruine vogel is, maar dat zijn ondervleugels wit met zwart zijn, zijn staart een zwarte band heeft en zijn stuit de vorm van een wit vierkant heeft. Tot driemaal (!) toe landde hij voor me op het fietspad, om vervolgens met fladderende vleugels een tweetal meters voor me uit te rennen, en weer de lucht in te schieten. Een onbeschofte vogelverstoring van mijn kant natuurlijk, maar ik was gewoon impulsief een er zeer aantrekkelijk uitziend fietspad ingereden, en pleit 'onschuldig'. Even daarvoor zag ik nog een rietgors, en kort erna zag ik twee gele kwikstaartjes. Topfietspad!
- Gele kwikstaart
- Patrijs
Mijn laatste glimlachverwekkende vogel, in de schemering, een eindje voor de John Frostbrug, tussen een tweetal hazen. (Waar ik hem in eerste instantie ook voor aanzag.)

's Nachts weer prettig teruggefietst naar Nijmegen. Een bezorgde De B., die mijn nuchtere gezicht zag: 'Heb je wel genoeg gedronken?'. (Een van mijn medereizigers wel, in ieder geval. Want die dreigde regelmatig de berm in te fietsen, ramde minstens tweemaal keihard een stoeprand, en riep regelmatig, vechtend tegen zijn 'licht' benevelde toestand, 'Ik schaam me dood!'. Die opmerking kwam er het diepst gemeend uit toen hij in een bocht met fiets en al onderuit ging.)

vrijdag 12 juni 2015

Gierzwaluwexcursie

Vanavond liep ik mee met 'n boeiende gierzwaluwexcursie, geleid door een gepassioneerde gierzwaluwspecialist. (De man die in Lent 'Vader Abraham' werd genoemd.) (Door zijn baard, ja.) Zijn hele huis is volgestouwd met gierzwaluwnestkasten, gierzwaluwcamera's, en hij heeft zijn eigen gierzwaluwzolder. Mooie, aanstekelijke passie; ik vrees dat ik nu de rest van de zomer met m'n nek omhoog die beestjes in de gaten ga zitten houden. Vogelen wordt nóg gevaarlijker!

In Beek-Ubbergen zag ik behalve een hoop gierzwaluwen o.a. nog wat huiszwaluwen, huismussen, een vinkje, en een merel met z'n bek vol wormen. In de schemering terug fietsend door de Ooijpolder zag ik twee ooievaars, en hoorde ik o.a. de kleine karekiet, de bosrietzanger, een koekoek, de veldleeuwerik, en de sprinkhaanzanger.

Voorlopig ben ik weer even excursieloos, vrees ik.

dinsdag 9 juni 2015

Losse opmerkingen [2]

Woudaap (geen aap), gierzwaluw (geen zwaluw), scholekster (geen ekster)... Er moet volgens mij nog eens goed naar de vogelnamen gekeken worden.

Zo’n vogel hoog in de lucht, heeft die nou door dat die mieren op de grond mensen zijn? Of ziet hij ze razendsnel tot mensenproporties groeien als hij naar ze toe vliegt?

zondag 7 juni 2015

07-06-15

Ooijpolder

- Bosrietzanger
Mijn beste waarneming tot nog toe. Mooi zingend in een klein boompje. Zou ik hem met behulp van een telescoop hebben kunnen tekenen? Waarschijnlijk was-ie tijdens het uitpakken van dat ding er allang vandoor gegaan.
- Roodborsttapuit 
- Graspieper


- Blauwborst
Áls het inderdaad een blauwborst was, dan was het een vrouwtje of een juveniel. 
- Veldleeuwerik
- Putter
Ook al prachtig in beeld. Op een rietstengel, volop in de zon, het geel, zwart en rood knálden van het beestje af. Zóveel mooier dan op zo'n platte, wind- en geurloze foto. En dan ook nog gratis mogen genieten van zijn vrolijke kwetterzang.
- Kievit
- Gierzwaluw 
- Buizerd
Een biddende buizerd, dat zie je (ik) niet vaak. Of het was een torenvalk met groeihormonen. Dat kan natuurlijk ook.
- Boerenzwaluw
- Aalscholver
- Witte kwikstaart
- Bergeend
- Kneu
Ik geloof dat ik het verschil tussen vliegende kneutjes en vliegende putters begin door te krijgen. Die laatste kwetteren hoger. Qua volume.
- Tureluur
Kan ook een ander merk steltloper zijn geweest. Hij zat nogal ver weg.
- Grasmus
- Tjiftjaf
- Steenuil
Ik moest echt heel goed kijken of het geen uitsteeksel van een dakpan was. Totdat ik de starende oogjes ontdekte. Inmiddels ken ik zes plekken waar ik dit beestje heb gezien. Op drie plekken meerdere keren. (Ik kan zo een steenuilenexcursie gaan organiseren.)
- Nijlgans
- Koolmees
Die vermeld ik hier eigenlijk niet meer, maar vandaag bedacht ik dat ik 'm al een tijdje niet meer had gezien.
- Rietgors
Prachtig zingend mannetje, met een indrukwekkende zwarte baard. Op een gegeven moment zie ik drie meter links van hem nog een vogel. Maar precies op het moment dat ik mijn kijker naar het beestje draaide, ging hij er vandoor. 'Klootzak!', hoorde ik mezelf denken. Terwijl ik helemaal geen liefhebber ben van dat soort taalgebruik. Laat staan tegen zo'n onschuldig beestje. (Mond is intussen gespoeld.)

zaterdag 6 juni 2015

Geen nachtzwaluw

De vogelweeknachtzwaluwexcursie had ik zelf afgezegd omdat ik de volgende dag vroeg ook al een Millingerwaardexcursie had gepland, en er voor een week later nóg een nachtzwaluwexcursie aangekondigd was. (Van de VWG Nijmegen.) Aan die Millingerwaardexcursie kon ik echter niet deelnemen omdat mijn fietsband tegenwerkte. Die tweede nachtzwaluwexcursie werd uitgesteld i.v.m. het slechte weer. De dérde nachtzwaluwexcursie werd afgezegd i.v.m. het nóg slechtere weer. Vier verhinderde excursies op 'n rij. Op de een of andere manier vind ik dat toch een knappe prestatie. (Moet ik nu echt in m'n eentje op de grote, donkere heide naar dat beestje gaan luisteren? Brrr..!)

Terug naar vandaag! Op de fiets naar Afferden gereisd met mijn nieuwe gratis van de fietsmaker gekregen fietstas. (Onverkoopbaar wegens schokkend lelijk.) Tante N. gefeliciteerd met haar vijfenzeventigste verjaardag, en iets te snel terug gefietst — ik hou niet van zitten en praten — via de Ewijkse brug, Oosterhout, Lent, en nog een stukje Bemmelse polder. Akelig rode onderarmen. Zo, dit is nu al het saaiste natuurlogboekberichtje aller tijden, en ik heb nog niet eens mijn rijtje waarnemingen opgesomd.

Dijk naar Afferden, Deest, De Loenensche buitenpolder, Oosterhout, Lent, Bemmelse waard

- Grasmus
Die hoorde ik op de dijk, op de heenweg naar Afferden, bijna continu.
- Blauwe reiger
- Putter
- Kneu
- Buizerd
- Bergeend 
- Krakeend 
- Wilde eend
Vrouwtje met tien kinderkens.
- Graspieper 
- Meeuw
Helaas geen vale gier, maar wel een meeuw (van onbekend merk) die van een konijnen(?)kadaver zat te smullen.
- Tureluur
Op de Waaldijk uit nieuwsgierigheid gestopt om een stukje De Loenensche buitenpolder in te struinen. Daar zag (en hoorde) ik een turelaar. Later kwam ik er op andere plekken nog vier tegen.
- Fitis
- Fazant 
- Torenvalk
Meestal blijf ik even staan kijken naar een biddende torenvalk, om te kijken of hij een prooi weet te vangen. Deze keer had ik beet! Of liever gezegd, zíj had beet. Met een prachtige loodrechte duik naar beneden, vleugels ingetrokken, wist ze een (vermoedelijke) muis bij z'n kladden te grijpen. Prachtig gezicht! Ze ging hem niet ter plekke oppeuzelen, maar vloog er een flink eind mee weg. Naar haar nest, neem ik aan.
- Nijlgans 
- Kievit
- Scholekster 
- Kwikstaart
- Ooievaar 
Met jongen, in een nest, bij Deest. Mooi, liefdevol beeld, als je tenminste niet een dag van tevoren het Beleef de lente-filmpje hebt bekeken, waarin moeder ooievaar een van haar jongen onderzoekt, beslist dat het niet hard genoeg groeit, het vervolgens met haar snavel bij de nek oppakt, en het arme beestje het nest uit zwiept. (Ik heb de autoriteiten op de hoogte gesteld van deze brute daad. Er loopt momenteel een vooronderzoek tot strafvervolging.)
- Visdief 
- Oeverloper 
- Aalscholver
- Boerenzwaluw 
- Huiszwaluw 
- Oeverzwaluw 
- Gierzwaluw 
Waarmee ik vandaag alle in Nederland voorkomende zwaluwen heb gezien. (De nachtzwaluw is geen zwaluw. En nu ik er aan denk; de gierzwaluw ook niet!)
- Kuifeend 
- Rietgors 
- Zwarte stern
- Zwarte roodstaart 
Aardig dat die zich weer even liet zien (en horen) toen ik door Lent fietste.
- Kleine plevier
- Vink
- Bosrietzanger 
Ik zag er twee vlak bij elkaar zitten. Als ik me tenminste niet weer eens in de zang heb vergist...
- Roodborsttapuit

Om naar de ijsvogel te zoeken had ik geen puf meer, en Jolanda, het Bemmelse steenuiltje was helaas weer eens niet thuis. Toch een mooie vogeldag!

woensdag 3 juni 2015

03-06-15

'Mooi hè!', riep een wielrenner die me razendsnel passeerde, terwijl ik keek naar een buizerd, die een beetje futloos door een kraai werd verjaagd.

Bemmelse waard

- Buizerd
- Rietgors

- Roodborsttapuit
Even dacht ik met een paapje te maken te hebben. Ik zag geen partner in de buurt, en hij/zij was opvallend slank. Als ik nou gewoon eens die inderdaad wat zware ANWB-vogelgids had meegenomen, dan had ik gelijk kunnen zien dat er een opvallende wenkbrauwstreep ontbrak, en dat ik waarschijnlijk een roodborsttapuitvrouwtje aan het waarnemen was.
- Boerenzwaluw 
- Oeverzwaluw
- Grasmus
- Fuut
- Kuifeend
- Kievit
- Mannetjesfazant 
- Putter
- Graspieper 
- Gele kwikstaart 
- Scholekster 
- Bergeend 
- Grote lijster
Voor het eerst zag ik pas dat hij behoorlijk groter is dan de zanglijster. Ik meende zelfs even dat het een koekoek of een roofvogeltje was, daar boven op die houten elektriciteitspaal.
- Tureluur
Heel in de verte op een paaltje. Het kan ook een grutto geweest zijn.
- Zwarte stern
Ook in een waard aan de Bemmelse dijk waren wat zwarte sternvlotjes geplaatst. Heel goed, want het is een prachtig vogeltje.
- Ooievaar

maandag 1 juni 2015

01-06-15

Met een grote boog vliegt hij voor me langs, om vervolgens boven in een boompje aan de overkant van Het Meertje te landen. Met een insect in zijn snavel. Vlak onder hem blijkt nog een vogeltje te zitten. Door het tegenlicht meen ik even met het vrouwtje van de gele kwikstaart te maken te hebben, maar als ik me verplaats blijkt het een tjiftjaf-achtig beestje te zijn, dat nog wat dichter naar hem opschuift, verlekkerd kijkend naar de gele zijn smakelijke hapje. Op een gegeven moment houdt hij het niet meer, en zet frontaal een aanval in. Even fladderen ze vechtend boven het water, daarna verdwijnt de gele kwik, gevolgd door de vermoedelijke tjiftjaf, in het hoge gras.

Ooijpolder 

- Putter
- Bruine kiekendief
Ik zag hem heel kort, maar hij flapperde weer flink, laag over de grond, en had zwarte vleugelpunten.
- Grasmus
Zijn zang begint zich langzaam maar zeker in mijn geheugen te nestelen.
- Buizerd
- Veldleeuwerik 
- Boerenzwaluw 
- Blauwborst 
Kan ik nou nooit eens vogelen zónder dat beestje tegen te komen...?! Hij zat op slechts een paar meter afstand, zingend op een paaltje. Donkerder, groter, en met een langere snavel dan ik me een tijd terug had voorgesteld. Het vogeltje liet z'n exotische, roestbruin/zwarte waaierstaart deze keer mooi zien. Toen ik met m'n fiets gestopt was, onderbrak hij zijn gezang, ging vervolgens aarzelend nog even door, om uiteindelijk toch maar te besluiten er vandoor te gaan. Waarschijnlijk had hij ook de twee hardlopers wat verderop gespot, en werd het hem te heet onder de vleugels. (Het was sowieso opvallend druk in de blauwborststraat.)
- Gierzwaluw
- Kneu
Twee kneutjes, lekker badderend in een plas water.
- Kleine karekiet
Hij liet zich horen, en heel even zien. Daarna kon ik hem dankzij de schuddende stengels een paar meter in het riet volgen.
- Visdief 
Omdat hij bad dacht ik even met een opvallend bleek torenvalkje te maken te hebben. Héél even.
- Spreeuw
Een vijftigtal spreeuwen waarvan ruim de meerderheid in bruin kleed. Uitgevlogen jonkies, denken wij dan.
- Huismus
- Nijlgans
- Grote Canadese gans
Ik zag er denk ik een stuk of acht. Exclusief een zestal jongen.
- Bosrietzanger 
- Roodborsttapuit 
- Gele kwikstaart 

- Rietgors
Ik moest even goed kijken, want zijn zang was vrijwel onherkenbaar. Hij had mijn vogelgeluiden-app totaal anders ingezongen. De schobbejak.
- Bergeend 
- Kievit
- Grutto
Drie grutto's in een langwerpige plas aan de Kerkdijk. Een is opvallend rossig van kleur. Mannetje? Of een ander merk steltloper? Op een gegeven moment zie ik er zes vliegen, en een klein stukje verderop weer landen. Onderwijl de kenmerkende grutto-roep uitstotend. Op dezelfde plek fladderen drie gele vogeltjes rond. Hoogstwaarschijnlijk kwikstaartjes. (Ik begin aan telescoopverlangen te lijden.)
- Zwarte stern
- Scholekster 

- Fuut
- Krakeend 
- Kuifeend 
- Knobbelzwaan 
Met jonkies.
- Gaai
Die vloog nog even voorbij toen ik mijn straat in fietste.

Vogelaarsleed

Een bosrietzanger die een kleine karekiet imiteert. Dat zou verboden moeten worden!

(Deze waarneming deed ik in een boekje van Nico de Haan en illustrator Elwin van der Kolk.)