zaterdag 28 februari 2015

Klapeksterdierentuin

Zulk mooi weer — helder, zon, droog — kan ik natuurlijk niet links laten liggen. Vooral niet met de weersvoorspelling van een week regen in het vooruitzicht. De route Oude Waal, Groenlanden, Wylermeer lijkt me wel relaxt, want we zijn nog behoorlijk moe van het gevogel van gisteren.

Op de 'klapeksterplek' heb ik het nog nooit zo druk gezien. Een zevental dagjesmensen luieren wat in het gras bij de uitkijktoren en ik tel vier mensen — vijf als ik mezelf meereken — die overduidelijk op zoek zijn naar het beestje. Een oudere heer met een enorm fototoestel informeert of ik nog wat leuks heb gezien (een vuurgoudhaantje) en laat me zijn zojuist geschoten foto van de witte bandietvogel zien. Een andere vogelaar loopt al naar de plek waar deze meneer de vogel gezien had, gevolgd door mij, en zo'n beetje tegelijkertijd ontdekken we het piépkleine witte stipje op een struik in de verte. Daarna laat de klapekster zich nog een paar maal aan mij zien, waarvan één keer prima in verrekijkerbeeld. Blijft een mooi vogeltje! Helaas heb ik nog steeds geen in een doornstruik opgeprikte prooi kunnen ontdekken. 


Als ik wat later op de uitkijktoren sta, roept een dame naar boven: beste mensen (ik stond er in m'n eentje, maar ik heb een groot hoofd), er zit daar een klapekster! Het lijkt wel een dierentuin, daar in de Ooijpolder.

Ooijpolder / Wylerbergmeer

- Tafeleend
- Wintertaling
- Kuifeend
- Aalscholver
- Blauwe reiger
- Grote zilverreiger
- Torenvalk
- Buizerd
- Vuurgoudhaan
- Roodborst
- Ooievaar
Eén ooievaar in een nest. Benieuwd of daar nog gebroed gaat worden.
- Kolgans
- Koolmees
- Konijn
- Klapekster
Hij was flink aan het rondvliegen. Misschien toch wel een beetje verstoord door al die mensen.
- Slobeend
- Witkoppige staartmees
Drie staartmeesjes waarvan in ieder geval één witkoppig.
- Bergeend
- Vink
- Grote bonte specht
- Pimpelmees
- Boomkruiper
- IJsvogel?
Een donkere flits van nog geen halve seconde, vlak over het water, gezien tussen wat bomen door. Toch ging mijn ijsvogelalarm rinkelen.
- Haas
- Brandgans
- Steenuil
Voor de tweede keer zag ik hem op het dak van hetzelfde huis. En aan de vogelpoep op de dakpannen te zien zit hij daar vaker.
- Kramsvogel
In het weiland naast het huis waar het steenuiltje zat. Tientallen exemplaren. Plus een hele berg spreeuwen.
- Huismus
- Fuut
- Grauwe gans

vrijdag 27 februari 2015

Roek

Via een oud krantenbericht vond ik een roekenkolonie op fietsafstand. Bij een vlak in de buurt wonende collega verifieerde ik gisteren of ze er nog zaten (ze worden soms geschoten of verjaagd omdat ze wel eens overlast veroorzaken), en vandaag ging ik er na een bezoekje aan P. op af. 

Zo met de fiets stilstaand langs een drukke weg — verrekijker voor m'n kop — ben ik altijd een beetje bang dat ik een kettingbotsing veroorzaak doordat een 
nieuwsgierige automobilist plotsklaps afremt of van zijn weghelft afraakt. Om die reden maakte ik de (te zuinig bemeten) snelle schets in mijn notitieboekje een beetje verborgen achter een elektriciteitskast. 


Als het wat warmer wordt wil ik wat minder op vogels 'jagen' en me wat meer gaan toeleggen op het tekenen in de natuur. Voor vogels heb je dan eigenlijk een telescoop nodig, om je handen vrij te hebben. Maar daar zie ik mezelf nog niet zo snel mee op pad gaan, op m'n fiets. Dan maar koeien, bomen en dooie dieren* tekenen. 

*Laatst zag ik in een film over een seriemoordenaar een plakboek van die kerel met o.a. een schets van een dode vogel. Dus misschien moet ik met die dooie dierentekeningen een beetje oppassen... Aan de andere kant; Rien Poortvliet tekende en schilderde ook kadavers als hij geen foto's napielde. En Rien was een héél godsvruchtig, goed mens. Nou ja, heel godsvruchtig in ieder geval.)

Dijk naar Beuningen / Oosterhout / Lent

- Vink
- Buizerd
Twee buizerds werden verjaagd door een groepje zwarte kraaien.
- Torenvalk 
Twee stoeiende t-valkjes bij een nestkast. Die zie je wel vaker staan in een fruitgaard. Effectieve manier om fruit stelende vogels te verdrijven/verdelgen.
- Krakeend
- Kuifeend
- Slechtvalk 
Grijswitte vogel. Ver weg in een boom, in de uiterwaarden tussen Weurt en Beuningen. Tijdens het wegvliegen liet hij zijn roep horen. En die had ik toevallig een dag eerder beluisterd op internet. (Of was dat vanochtend nog?)
- Kramsvogel 
Van onderaf gezien is hun mooie grijze kop lastig waar te nemen.
- Nijlgans 
- Grauwe gans
- Knobbelzwaan
- Roodborst 
- Winterkoning 
- Roek
- Waterhoen 
- Smient
- Tafeleend
- Sperwer
Midden in het dorpje Lent landde een opvallend kleine roofvogel in een dakgoot. In eerste instantie dacht ik dat het een magere duif was, maar toen ik hem kort maar krachtig, prima in beeld had, was ik ervan overtuigd dat ik met een sperwer te maken had. Waardoor ik gelijk weer aan sommige eerdere sperwerwaarnemingen begin te twijfelen. Waren die niet een stuk gróter...? Blijft moeilijk, dat vogelen.
- Aalscholver 
- Staartmees 
- Koolmees 
- Konijn
- Witte kwaker
- Soepeend
- Gaai

dinsdag 24 februari 2015

Haantjesgedrag en een kerkuil

Om mijn pestvogelwaarnemingsjaloeziepijn te verzachten, besluit ik twee uurtjes voordat het donker is nog snel even op zoek te gaan naar een ijsvogel. Dié was de collega die twitterde dat hij een pestvogel had gezien namelijk nog steeds niet tegengekomen. Met een ijsvogelwaarneming kon ik hem dus mooi even terug om de oren slaan. Haantjesgedrag. Zelfs een brave jongen als ik maakt zich er schuldig aan.

Ik fiets weer langs de Oude Waal, alwaar ik deze keer o.a. een drietal pijlstaartjes zie zwemmen. Het nonnetje liet zich vandaag niet zien. Maar die maakt vast ook niet zoveel indruk op mijn collega als mijn blauworanje, visetende vriend. 

Op de eerste ijsvogelplek kom ik hem niet tegen. Het is dezelfde plek als waar ik de klapekster reeds driemaal zag. En daar mag ik vandaag viermaal van maken! 

Ik vervolg mijn fietstocht naar ijsvogelplek 2. Met mijn voeten langzaam de fiets vooruitduwend om geen geluid te maken, beweeg ik me in de richting van het bruggetje waar ik hem eerder een drietal keer waargenomen heb. Maar ook daar laat hij zich niet zien.

Op ijsvogelplek 3 maak ik de grootste kans, maar het begint al te behoorlijk te schemeren, en wandelend langs Het Meer overweeg ik om maar weer terug te lopen. Schrijven dat je ruim twee uur tevergeefs naar een ijsvogel hebt gezocht, uit jaloezie dat iemand een pestvogel heeft gezien, levert in ieder geval een grappige tweet op. Tóch loop ik nog even door. Dan trekt een blauw papiertje aan de oever van de overkant van het water mijn aandacht. Dit is één van die momenten waarbij je denkt 'zal ik toch maar even door m'n verrekijker kijken?' Om vervolgens een geweldige ontdekking te doen. Het is 'm! De ijsvogel! Tijd om m'n kijker scherp te stellen krijg ik niet  — zoals gewoonlijk schiet hij er snel vandoor — maar de buit is binnen! (Valse grijns op mijn gezicht.)

Ooijpolder / Groenlanden / Wylerbergmeer / Beek-Ubbergen

- Pijlstaart
- Blauwe reiger
- Slobeend 
- Tafeleend 
- Grote zilverreiger 
- Buizerd
- Aalscholver 
- Kramsvogel 
- Klapekster 
Mijn eerste 'zal ik toch maar even door m'n verrekijker kijken?'-moment van vandaag. Want ik meende met het blote oog slechts het silhouet van een of ander ordinair zangvogeltje op de top van een struik te zien zitten. Gelukkig toch nog even gestopt. Nog meer jaloersmakend materiaal voor collega Van T.!
- Kuifeend 
- Nijlgans 
- Grauwe gans 
- Kolgans 
- Bergeend 
- Torenvalk 
- IJsvogel
Tralala pompidom.
- Staartmees 
- Haas
Beetje armoedig geval. Maar niet hálf zo armoedig als het konijn dat ik tegenkwam...
- Konijn
Morsdood. Afgepeuzelde voorpootjes, ontbrekend oog, hier en daar een sliert ingewanden uit het lijf. Daar moest ik, ondanks de inmiddels rap invallende schemering, snel nog een schetsje van maken. (Waarom eigenlijk?) Ik vermoed dat hij slachtoffer van een roofvogel was. Misschien was de dader wel even weggevlucht voor een vrolijke, lange dunne jongen die net een ijsvogel had gezien.
- Kerkuil
In het licht van een lantaarnpaal, vlak voor het tankstation aan de Nieuwe Ubbergseweg, vloog een flinke vogel boven me langs. Een sperwer, dacht ik. Hij landde in een boom, vlakbij de grote weg. Toen ik zijn zwarte silhouet door mijn kijker bekeek, zag ik dat hij met zijn rug naar me toe zat. Wel een érg grote kop voor een sperwer... Op het moment dat ik dat dacht, draait zijn kop zich honderdtachtig graden om en kijk ik recht in het gezicht van een kerkuil! Eerste waarneming. Zóveel geluk in drie uurtjes tijd, dat is gewoon gênant! 

Edit 27-02-15: de twijfel blijft aan me vreten. Was het toch niet een veld- of een bosuil? Al herinner ik me nog dat ik dacht 'precies zo'n kop als die uilen in Beleef de lente!'. Ik zal het nooit weten... Waarom blijft zo'n beest ook niet wat langer zitten?!

Maar goed dat het morgen gaat regenen. Kan ik ook nog eens wat striptekeningetjes maken...Klein

Moderne tijden. Je doet een leuke waarneming (vier reetjes in een weiland), en een dag later vind je er een foto van terug op internet. Dat overkwam me eerder al met de klapekster, een witkoppige staartmees en een groepje bergeenden. Nou ja, de waarnemingen worden er niet minder op. Maar wat is Nederland kléin!

maandag 23 februari 2015

Het verlangen naar nonnetje

Door het lezen in het boek Het verlangen naar klapekster, begin ik te verlangen naar klapekster. De door mijn weer-app aangekondigde twee uren regen weerhouden mij niet om op de fiets richting Ooijpolder te springen. Vorig jaar ben ik eens verschrikkelijk nat geregend tijdens het vogelen (toen nog zonder verrekijker), en het was een van de mooiste fietstochtjes die ik ooit heb meegemaakt. Een donderend gevecht tussen donkergrijze regenwolken en een gemeen fel zonnetje. Een kletsnat, edoch prachtig lichtspektakel. 

(Kon ik maar schrijven als Koos van Zomeren. Dit is vast heel slecht. Gelukkig heb ik er geen verstand van.)

Op de dijk bij de Oude Waal stop ik zoals gewoonlijk om de eenden te bestuderen. Er zitten er opvallend veel. Naast de altijd aanwezige wilde eenden zie ik wintertalingen, krak-, kuif-, tafel- en slobeenden. Allemaal in een groep van tussen de honderd en tweehonderd exemplaren, bij een groepje bomen in de plas. Eén exemplaar heeft een wel opvállend lange staart. En de tekening op zijn kop heb ik ook niet eerder gezien. In het echt dan. Wél in mijn vogelboeken en op verschillende vogelsites. Hier wordt mij zomaar mijn eerste pijlstaart in de schoot geworpen! Een doorbrekend zonnetje — de regen laat zich in geen velden of wegen zien — zet de eendjes nog eens goed in het licht en bevestigt mijn fijne waarneming. 

Na een minuut of twintig kijken laat ik mijn verrekijker zakken, en maak ik aanstalten om verder te fietsen richting het gebied van de klapekster. Dan zie ik vanachter de bomen iets wits aan komen zwemmen. Het zal toch niet? Zwarte plekken op z'n kop en op z'n rug, een grijzig kontje... Het zál! Al die tijd zat er gewoon een heus nonnetje verborgen achter dat mini-oerwoud! Mijn verlangen naar nonnetje was al bijna sterker dan mijn verlangen naar klapekster voordat ik deze grijze bandietvogel gezien had. Wat een onverwacht geslaagde dag!

Als bonus zie ik een paar uur later de klapekster ook nog even. Als onmiskenbaar, herkenbaar wit stipje op een struik. Derde waarneming alweer.

Ooijpolder / Groenlanden

- Kuifeend 
- Krakeend
- Tafeleend
- Slobeend 
- Pijlstaart
- Nonnetje 

- Soepeend
Die zat er ook nog tussen. 
Als je mij acht maanden geleden verteld had dat ik bijna fysiek opgewonden zou raken van een eend, dan had ik je, naar beste kunnen, hard in je gezicht uitgelachen. Vijfenveertig jaar lang waren eenden in mijn visie stom. Tegenwoordig kan ik ze wel ópeten!
- Aalscholver 
- Grote zilverreiger 
- Grauwe gans
- Kolgans 
- Knobbelzwaan
Wit maar juveniel. Ik moest hem toch even opzoeken. Z'n snavel was nog niet klaar.
- Buizerd
- Torenvalk 
- Vink
- Koolmees
- Matkop
- Konijn
- Klapekster 
- Ree
Op de terugweg vanaf de dijk zag ik zomaar vier reeën in een weiland, aan de rand van het gebied waar ik zojuist vandaan kwam. Trots wees ik een passerende hondeneigenaar op dit mooie schouwspel. 'Die reeën, die heb ík ontdekt, meneer!' Nou ja, ik zei het wat anders, maar het maakte sowieso geen indruk. Niks geen unieke waarneming; rond deze tijd van het jaar waren er regelmatig zes tot acht van die beestjes te zien, vertelde hij. Baas boven baas. Heel m'n ego verschrompeld. En blijkbaar helemaal geen solodieren, zoals ik altijd gedacht heb.

zondag 22 februari 2015

22-02-15

Onder: vuurgoudhaantje.
Boven: grote gele kwikstaart.
(Niet door mij getekend.)

donderdag 19 februari 2015

Grote gele kwikstaart in the pocket!

Zonder hoge verwachtingen besluit ik naar natuurgebied - ter grootte van een postzegel (ongeveer) - De Bruuk bij Groesbeek te fietsen. Lange tijd is een roodborstje zo'n beetje het enige vogeltje dat ik daar tegenkom. Later ontdek ik gelukkig ook nog een goudhaan en een boomkruiper, en laten de 'ordinairdere' merken als kool- en pimpelmees hun snavel zien. Op een gegeven moment gebeurt er opeens van alles in één ogenblik; een merel vliegt op, een sperwer vliegt laag over een beek langs een rij bomen de hoek om, en een gelig vogeltje met een lange staart landt op een paaltje. De grote gele kwikstaart! Die hadden we nog niet eerder gezien. Een glimlach krult zich om mijn mond. 
Eenmaal thuisgekomen bedenk ik dat ik niet ál te snel door mijn nog-nooit-gespotte-Rijk-van-Nijmeegse-vogels heen moet raken. Waar moet ik anders die nieuwe-vogel-ontdekkingsglimlach nog vandaan halen...?!

Groesbeekse bos / De Bruuk

- Roodborst 
- Goudhaan 
- Boomkruiper 
- Koolmees 
- Pimpelmees 
- Kramsvogel?
Een twintigtal vogels in een boom. Ik geloof eigenlijk niet dat het kramsvogels waren, ik kon ze door het tegenlicht niet goed bekijken, maar ik zou niet weten wat het anders geweest zouden moeten zijn. (Even naar hun geluid luisteren op m'n vogel-app.) Toch wel kramsvogels, zo te horen.
- Goudvink
Een enorme rode borst in de verte in een boom. En ook nog wat witsigs en zwartigs. Moet haast wel een goudvink geweest zijn.
- Nijlgans
Een opvliegend koppeltje.
- Sperwer
De eerste zag ik in het Groesbeekse bos vlak voor me langsvliegen. Niet al te groot, spitse vleugels, behoorlijk doorfladderend. Ik schoot tijdens het remmen bijna van het smalle fietspad, rechtstreeks het struweel in. De tweede zag ik kort van achteren over de eerder genoemde beek wegvliegen.
- Grote gele kwikstaart
De gele kwikstaart zit nog in Afrika, dus dat is lekker makkelijk determineren. Ik ben overigens niet de enige die hem daar vandaag waargenomen heeft, zie ik.
- Winterkoning

maandag 16 februari 2015

16-02-15

Vandaag niks bijzonders meegemaakt.
(Ik kan wel zeggen dat ik met gevaar voor eigen leven, balancerend op een tientallen meters lange, akelig smalle plankbrug, door de moerassen van de Millingerwaard ben getrokken, maar dat gelooft natuurlijk geen mens.)

Ooijpolder / Millingerwaard 

- Kramsvogel
- Torenvalk
- Buizerd
- Grote zilverreiger 
- Blauwe reiger
- Krakeend 
- Tafeleend 
- Kolgans 
- Grauwe gans
- Bergeend
- Smient
- Fazant
- Nijlgans 
- Kievit
- Scholekster 
- Aalscholver 
- Slechtvalk
Hij vloog nogal ver weg, maar grote roofvogel, spitse vleugels, visstickstaart... Ik ga voor de slechtvalk.
- Grote bonte specht
- Staartmees
Eéntje zag ik er maar.
- Gaai
- Putter
- Vink
- Koolmees 
- Pimpelmees 
- Winterkoning 
- Kuifeend 
- Roodborst 
- Fuut
- Grote Canadese gans
- Ooievaar 
- Waterhoen

vrijdag 13 februari 2015

Kokmeeuw en de Hulk

Heerlijk weer, maar een magere vogelscore vandaag. Gelukkig kwam ik op de terugweg een enorme groep kokmeeuwen tegen. Beide relingen van een fietsbruggetje zaten er vol mee, en ook op een muurtje bij de aangrenzende rotonde stikte het van die beestjes. Ik fietste er langzaam, op nog geen anderhalf meter afstand langs, en kon ze dus eens goed van dichtbij bestuderen. De winterstip achter hun ogen liep hier en daar al aardig uit, en een enkeling had zelfs al zijn complete chocoladebruine zomerkop. Toen ik over het smalle bruggetje fietste, vlogen ze als in een erehaag voor me op. Even voelde ik me een figurant in Alfred Hitchcock's Birds. Ze vlogen me letterlijk om de oren. Leuk!
Iets verderop zag ik ook nog de Hulk. (Maar dat kan een verkleed jongetje geweest zijn.) 

Bemmelse waard / Haalderen

- Grote lijster
- Nijlgans 
- Brandgans 
- Buizerd
- Grauwe gans
- Kuifeend 
- Krakeend 
Onder aan de dijk liep een man, met een langwerpige stok en een grote witte koker op zijn rug, langs het water waar wat smienten, krakeenden en wilde eenden zwommen. Een visser dacht ik, maar toen stelde hij de apparatuur op, en bleek het een statief en een enorm uit de kluiten gewassen fototoestel te zijn. Blijkbaar was hij één van de zeshonderdduizend natuurfotografen die ons land rijk schijnt te zijn. (Geen buitengewone interessante anekdote inderdaad, maar je had het eens moeten zien!)
- Pimpelmees 
- Koolmees 
- Aalscholver 
- Blauwe reiger
- Smient
- Grote bonte specht

donderdag 12 februari 2015

Petje te boven

Grote Canadese gans, hybride grote Canadese gans x brandgans, kleinste Canadese gans... Misschien moet ik het vogelen maar opgeven... 

zaterdag 7 februari 2015

Bergeend

Met een beetje geluk kom ik vandaag niks leuks tegen, en heb ik daarna minstens een week geen zin om te vogelen, dacht ik toen ik de broodjes kaas in m'n rugzak stak. Want ik ging nu al voor de derde achtereenvolgende dag op pad met m'n verrekijker. En het moet natuurlijk niet té gek worden.

Het plan: niét via de dijk, maar via de grote weg naar het Wylerbergmeer, om daar 'even' de ijsvogel te scoren, en daarna snel door naar de Millingerwaard. Door het mistige, miezerige motregenweer besluit ik na een uur of anderhalf echter maar ijsvogelwaarnemingsloos via de Kerkdijk terug naar huis te fietsen, en de Millingerwaard te laten voor wat het is. Als ik het bruggetje richting de dijk passeer zie ik echter vanuit mijn ooghoeken twee zwarte stippen in een struikje. Toch maar even omkeren, want je weet maar nooit wat het is. En joechei hoezee, het zijn twee ijsvogelvriendjes. Ben ik er toch niet voor niks op uit geweest.

Het geluk blijft met me want kort daarop zie ik m'n eerste bergeenden. Zes stuks. Terwijl die half gans/half eenden normaal gesproken aan de kust horen te zitten. Als ik dan toch zo'n geluk heb, dan kan ik net zo goed even stoppen bij de klapeksterplek, bedenk ik. En verhips als het niet waar is; die zie ik ook weer!

Wylerbergmeer / Ooijpolder / Groenlanden

- Kramsvogel
- Aalscholver 
- Koolmees
- Roodborst 
- Krakeend 
- Kuifeend 
- Waterhoen 
Drie waterhoentjes aan de kant van Het meer. Voor alle zekerheid toch maar even officieel gedetermineerd. Lees: m'n vogelgids erbij gepakt. Ik kende ze eigenlijk alleen maar in zwemmende vorm.
- Spreeuw
- Gaai
- Buizerd
Nooit eerder zo dicht langs een buizerd gefietst. Een meter of zeven afstand. Ik zag hem denken: 'vlieg ik op of blijf ik zitten? Vlieg ik op of blijf ik zitten?' Uiteindelijk vloog hij toch maar van zijn paaltje op, terwijl ik hem juist net gepasseerd had. Ik verwacht wel dat buizerds steeds minder schuw gaan worden. (Over twintig jaar moeten we ze vast midden in de stad op het trottoir met de voet opzij duwen!)
- Blauwe reiger
- Grote bonte specht
Zijn golvende vlucht (hoog in de lucht) en zijn 'tjiek'-geluid hielpen mij hem thuis te brengen.
- Grote zilverreiger 
- IJsvogel
- Winterkoning 
- Bergeend
Zes bergeenden, luid en duidelijk te zien vanaf de dijk. Zelfs Jules de Corte had ze nog kunnen determineren. En blijkbaar niet rare-grapjes-makende-man-met-een-verrekijker-schuw.
- Klapekster
Ook niet schuw. De vorige keer zat-ie heerlijk in 't zonnetje, maar nu moest-ie regelmatig zijn natte verenpak uitschudden. Ik kon hem tot op een dertigtal meter benaderen voordat-ie er vandoor ging. En hij liet speciaal voor mij een poepje.
(Ongelooflijk trouwens hoeveel vogels ik heb zien poepen. Hebben die beestjes geen fatsoenlijke sluitspier of zo?)- Grote zaagbek
In z'n uppie, in de Waal.
- Brandgans 
- Kolgans
- Grauwe gans
- Fuut

Onderweg zag ik iemand vanuit zijn auto foto's maken van een groepje ganzen, ver weg in het weiland. Dat zouden de kleine rietganzen geweest kunnen zijn die vandaag op waarneming.nl zijn gemeld. En dat had dus wéér een nieuwe vogel voor mij kunnen zijn. Maar ik was moe, nat, zag steeds minder door m'n beslagen brillen- en verrekijkerglazen, en fietste dus gewoon door naar huis.

vrijdag 6 februari 2015

07-12-15

Toch een beetje in de hoop hem niet weer tegen te komen - want dat zou mijn vorige waarneming minder bijzonder maken - toog ik naar dezelfde plek als waar ik de klapekster onlangs zag. Deze keer was hij niet thuis. Wel zag ik er achtereenvolgens, binnen twintig minuten, in een flits een reetje, in een flits mijn tweede vos, en in een flits mijn blauwgevleugelde ijsvriend. Je maakt bijna nooit niks mee, wandelend of fietsend door de natuur!

Ooijpolder / Groenlanden

- Pimpelmees 
- Koolmees 
- Roodborst 
- Torenvalk 
- Grote bonte specht

- Ree
- Vos
Hij stak een smal weggetje over en was even snel in het struweel verdwenen als dat-ie eruit kwam. Met nog een lichte versnelling toen hij mij in de verte ontdekte.
- IJsvogel
De eerste zag ik drie keer over het water/ijs vliegen vlak nadat ik de vos had gezien. Voor de tweede, een paar kilometer verderop, reed ik vanachter wat struikgewas heel langzaam, met m’n voeten op de grond, een bruggetje op, waar ik hem eerder al eens had zien wegvliegen. En verhip, hij zat er weer! (En vloog wederom weg.)
- Buizerd
Hij (één van de buizerds die ik vandaag gezien heb) vloog voor mij op van zijn paaltje, en werd ogenblikkelijk achterna gezeten door twee zwarte kraaien. Vogel zijn is geen grapje!
- Blauwe reiger
- Knobbelzwaan 
- Putter
Weer slechts één exemplaar.
- Fazant
Twee mannetjes.
- Grote zilverreiger 
Hij had iets kikkerachtigs in zijn snavel. Of misschien gewoon een slappe muis.
- Grote lijster
De zanglijster is kleiner dan een merel, dus dan moeten dit twee grote lijsters zijn geweest. 
- Nijlgans 
- Kolgans 
- Grauwe gans
- Waterhoen 
- Krakeend 
- Kuifeend 

donderdag 5 februari 2015

05-02-15

Vandaag ging ik naar het Grindgat in Weurt, in de hoop eindelijk een keer het nonnetje tegen te komen. Helaas vergat ik van tevoren te denken 'het is al zo'n mooie dag, ik hoef dat eendje eigenlijk helemaal niet te zien'. Anders had ik hem vast gezien. Dat werkte bij de klapekster ook.

Grindgat / Bemmelse waard

- Witte kwaker
Op de een of andere manier zag ik gelijk al dat het een gewone witte eend, en geen nonnetje was. Terwijl hij zich toch op grote afstand bevond, samen met een honderdtal hieronder genoemde eenden.
- Smient
Wat gezellig fluiten die beestjes toch. (Maar je moet ze natuurlijk niet driehoog boven je hebben wonen.)
- Tafeleend
- Kuifeend 
- Brilduiker mannetje
Blijft een mooi beestje. Ik had hem goed in beeld, keek kort even om hem heen, en daarna was-ie spoorloos verdwenen. Niet meer teruggezien. Voortaan noem ik hem de Hans Klok-eend.
- Vink
- Koolmees 
- Pimpelmees 
- Putter
Eentje maar.
- Roodborst 
- Torenvalk 
Twee mannetjes in een boompje. Ze vlogen op, waarbij ze elkander zo nu en dan in het haar zaten. Na een paar minuten gingen ze maar uit elkaar.
- Buizerd
- Spreeuw 
- Zwarte zwaan
- Winterkoning
- Boomkruiper 
- Huismus
- Boomklever 
- Fazantenmannetje
Ik ben heel goed in fazanten. Ik zie ze op een kilometer afstand!
- Grote bonte specht
Ik hoopte op een middelste bonte omdat ik het geluid niet herkende (dacht eerst dat ik een zwarte specht hoorde), maar het waren drie grote bonte in het bosje van de Bemmelse waard. Waarvan er twee elkaar continu aan het achtervolgen waren. Heel af en toe werd er even in een boom gehakt. Na een minuut of tien waren ze alledrie verdwenen.
- Grauwe gans
- Kolgans 
- Brandgans 
Zeker meer dan honderd. Zoveel heb ik er nog nooit van dat merk bij elkaar gezien.
- Knobbelzwaan
- Fazant

dinsdag 3 februari 2015

'Missie klapekster' nogal geslaagd!

Om mijn onrust 'ga ik nu wel of niet nog snel even vogelen?' weg te nemen, pak ik resoluut mijn verrekijker, en spring op de fiets. Daar dub ik nog even verder. Ga ik voor een nonnetje in het Grindgat, of ga ik weer eens voor de klapekster in de Ooijpolder? Beide heb ik nog steeds niet kunnen spotten. Ik kies voor het laatste. 

Als ik me met behulp van een touw door de gladde blubber langs een heuveltje omhoogtrek, besluit ik, om teleurstellingen te voorkomen, dat ik met dit lekkere weer eigenlijk helemaal niet zo nodig iets bijzonders hoef te zien. Ik loop een paar meter door en denk gewoon alvast 'missie klapekster mislukt', zodat ik me daar straks bij thuiskomst niet meer druk over hoef te maken. Preciés op dat moment kijk ik omhoog en zie ik hem op een vijftiental meter afstand, boven in de top van een boompje zitten. In het zonnetje. Mijn handen trillen ervan.

Ooijpolder 

- Grauwe gans
- Kolgans
Meer dan honderd overvliegende kolletjes. Blijft een prachtig gezicht. Vooral met de onder water gelopen uiterwaarden als decor.
- Wintertaling 
- Krakeend
- Blauwe reiger
- Grote zilverreiger
- Aalscholver
- Huismus
- Roodborst 
- Klapekster 
Wat lekker toch, dat zoiets onnozels als een 'nieuwe vogel' ontdekken je een heus geluksmomentje kan bezorgen. Ik kon de klapekster prima bekijken. Ondanks dat hij me goed in de gaten had bleef hij een tweetal minuten, om zich heen kijkend, op zijn tak zitten. Met mijn van de verrekijker losgemaakte wijsvinger tekende ik het beestje in de lucht. Als een muzikant die luchtgitaar speelt. Op deze manier hoopte ik hem dankzij mijn 'vingergeheugen' goed genoeg te kunnen onthouden voor een snel schetsje in mijn waarnemingenboekje. Dat werkte goed. Ga ik vaker doen. Nadat hij was weggevlogen zag ik hem nog een keer als wit stipje terug. Ik zocht nog even naar een aan een doorn gespietste muis of hagedis, maar dat was vooralsnog een beetje teveel gevraagd. (Op deze manier bewaren klapeksters hun prooi, ze dragen niet voor niks een boevenmaskertje. Dus niet Dion Graus bellen als je zo'n gruwelijk tafereel tegenkomt.)
- Torenvalk
De klapekster was nog niet weg - ik stond nog op dezelfde plek te tekenen - of er landde een vrouwtje torenvalk in een nabije boom. Die maakte zich echter wél vlot uit de vleugels toen ze mij ontdekte.
- Kramsvogel
Ze vlogen luidruchtig zo dicht over me heen dat ik ervan schrok. Een vijftiental kramsvogels. Ik meende ze o.a. aan de witte onderkant van hun vleugels te kunnen determineren.
- Goudvink
Twee vrouwtjes.
- Alpinopetvogeltje 
Hij piepte wel een beetje, maar geen idee of 't nou een mat- of een glanskopje was.
- Winterkoning
- Koolmees
- Pimpelmees 
- Grote bonte specht
- Boomkruiper 
- Slobeend 
- Staartmees 
Slechts met z'n tweetjes.
- Buizerd


Edit: iemand van de Vogelwerkgroep nijmegen e.o. zag het beestje (en de goudvinken) op dezelfde plek.

maandag 2 februari 2015

Sadist

Het is niet wat jullie denken; maar ik wil nu onderhand echt wel eens een keer een nonnetje in het water zien dobberen.

zondag 1 februari 2015

Bezoekje aan P.

Zo'n kramsvogel, dat is nou echt een mooi geïnkt en smaakvol ingekleurd beestje. Een uurtje geleden zag ik er een stuk of vijfentwintig.

Vanaf de Weurtse dijk hoor en zie ik meer dan honderd fluitende smienten in het Grindgat. Als ik in de richting van een vijftal vlakbij de oever dobberende smientjes kijk, zie ik een zwart silhouet over het water vliegen en in een boompje gaan zitten. Een licht gevoel van macht en vreugde overvalt me, als ik bedenk dat ik inmiddels zó weinig informatie nodig heb om een ijsvogel te kunnen determineren.

Dijk naar Beuningen / Weurt - Grote grindgat

- Smient
- Krakeend
- Grote zaagbek
- Blauwe reiger
- Buizerd
Op een paaltje, op een paar meter afstand, twijfelend of-ie wel of niet de vleugels zou nemen. (Hij nam ze.)
- Nijlgans 
- Kolgans 
- Torenvalk 
- Winterkoning
- Putter
- Koolmees 
- Zwarte zwaan
Met een enorm waggelende kont, en een stijf, rechtopstaande nek, liep hij (nog verder) van me vandaan.
- Vink
Zwart silhouet i.v.m. de zon, in een boom. Maar dankzij het onlangs ontdekte splitje in zijn staart kon ik hem tot vink verklaren.
- IJsvogel
- Kramsvogel
- Konijn
Twee konijnenrestanten kwam ik tegen bij het Grindgat. Waarvan één mooi skeletje. De schemering begon al in te vallen dus ik heb hem maar niet getekend. Terwijl dode dieren altijd zo mooi stil blijven zitten!