donderdag 28 mei 2015

28-05-15

Ooijpolder

- Huismus
- Gierzwaluw 
- Grasmus
Hij acteerde dat hij een graspieper was. Kwetterend vloog hij steeds een stukje omhoog, om zich vervolgens weer omlaag te laten vallen.
- Kneu
- Putter
Een zestal puttertjes in het hoge gras. Die andere, bruine vogeltjes die bij ze zaten waren dácht ik kneutjes. (Ze zaten nogal ver weg, en waren allemaal nogal beweeglijk.)
- Blauwe reiger
- Veldleeuwerik 
- Boerenzwaluw 
- Gele kwikstaart 
- Graspieper 
- Kievit
- Pimpelmees 
Een zestal jonge, uitbundig kwetterende pimpelmeesjes in een boom. Ze fladderden voortdurend van tak tot tak, de hele boom door. Vliegoefeningen, denk ik.
- Grauwe gans
Met jonkies.
- Witte kwikstaart 
- Scholekster 
- Steenuil
Het Ooijse steenuiltje was deze keer 'thuis'. Hij zat bovenop een lantaarnpaal aan de weg. Toen ik wat dichterbij kwam vloog hij verontwaardigd in een boom.
- Buizerd
De bruine kiekendief liet zich vandaag helaas niet zien. Maar ik ben nog steeds blij (en een beetje trots) dat ik gisteren 'aanvoelde' dat het geen buizerd was. Voordat ik hem intensief met mijn kijker begon te determineren.
- Mannetjesfazant 
Twee stuks
- Aalscholver 
- Zanglijster 
- Vink
- Tjiftjaf 
- Ooievaar 

Verhip, ik heb geen roodborsttapuit gezien. Ongelooflijk!

woensdag 27 mei 2015

Bruine kiekendief

Die grauwe klauwier is er natuurlijk allang vantussen, maar ik wilde toch even het boerenwandelpad, waar hij een paar dagen terug gezien was, op lopen. Voor een zingende veldleeuwerik hoog in de lucht stop ik natuurlijk eerst even. Een jongedame, die ik eerder op de fiets passeerde, neemt van de gelegenheid gebruik om een praatje aan te knopen. Ze blijkt ook lid te zijn van de Vogelwerkgroep Nijmegen. Ik meende haar al te herkennen van een van de excursies. Terwijl we over vogeltjes babbelen, zien we in de verte hoe een buizerd door een kievit verjaagd wordt. Maar ís het wel een buizerd? Mijn gesprekspartner is daarvan overtuigd, maar ik zie dat hij anders wegvlucht dan dat ik dat eerder buizerds heb zien doen. Hij lijkt ook groter te zijn. Door mijn kijker zie ik zwarte vleugelpunten met 'vingers', daarvoor een gedeelte grijs. Géén polsvlekken, en zijn staart past duidelijk niet in de breedte van zijn vleugels. Een warmbruin, slank lijf, met een klein koppie. Kiekendief! Schiet er door mijn hoofd. Met behulp van mijn vogelgids maak ik er een bruine kiekendief van. Eerste waarneming. En dat op mijn vogeljubileumdag! 

De jongedame vraagt mij nog hoe ik heet. Ik antwoord haar, en vergeet heel autistisch een hand te geven, en haar naar háár naam te vragen. Die geeft ze gelukkig zelf, met een mededogende glimlach op haar gezicht. Gek jongetje, maar best schattig, meen ik haar te zien denken.

Ooijpolder 

- Grasmus
- Rietgors
- Boerenzwaluw 
- Roodborsttapuit 
- Kleine karekiet 
- Bosrietzanger 
- Kievit
- Bruine kiekendief
Ik vroeg een vogelende fotograaf, of een fotograferende vogelaar, die een weiland uit kwam lopen of hij 'die roofvogel' misschien ook had gezien. Dat had hij, en hij kon mijn waarneming bevestigen. De kiekendief schijnt al een paar dagen in de omgeving te foerageren.
- Putter
Verschillende puttertjes, waarbij er een, net als gisteren, prachtig zat te zingen. Ik merk overigens dat ik tegenwoordig veel beter kijk. Het smalle lijfje, de kegelsnavel, de rode gezichtsvlek. Nog geen jaar geleden zag ik alleen een bruin/geel/zwart/rood vogeltje.
- Kneu
Ook al prachtig zingend. Apetrots op z'n mooie rode borst en petje, natuurlijk. En terecht.
- Graspieper 
- Groenling
- Tjiftjaf 
- Blauwe reiger
- Gierzwaluw 
- Zwartkop
Langs de struiken, aan de rand van een weiland, vloog een vogeltje laag over de grond heen en weer. Om vervolgens steeds in een van de struiken te verdwijnen. Eén keer gunde hij me een korte blik op zijn lijfje. Mannetje zwartkop. Mooie afsluiting van een onverwacht feestelijke vogeljubileumdag.

1 jaar vogelen

Precies een jaar geleden sloeg de vogelkoorts bij mij toe, met de ontdekking van 'een soort mus met roestbruine borst en zwartwit koppie'. De gekraagde roodstaart, weet ik nu. Hij zat op het prikkeldraad tussen een weiland en het Landgoed de Elshof-bos, en schreeuwde om door mij gedetermineerd te worden. Ik ben hem er nog dankbaar voor. Hij heeft me het afgelopen jaar veel plezier bezorgd, en laten zien dat vogelen véél leuker is dan stripjes lezen, filmpjes kijken, en doelloos door de stad slenteren. 

Leve de gekraagde roodstaart!

dinsdag 26 mei 2015

Excursie vogelwerkgroep [7]

Helemaal sufgecomputerd begon ik aan de inmiddels alweer zevende vogelexcursie van de VWG Nijmegen. Die sufheid verdween helaas niet, ondanks de excursieleider die, als ware hij een schoolmeester, enthousiast uitweidde over de de Ooijjse vogels, die hem soms tijdens zijn verhalen, onopgemerkt, bijkans om de oren vlogen. De meest simpele vogelgeluiden wisten mijn determineerhersenkwab niet fatsoenlijk op te starten. Wel kon ik het groepje wijzen op een vogeltje op een paaltje, dat zowaar een blauwborst bleek te zijn. Kijk, zo maak je vrienden. Met je verstrooide sufkop.

Ooijpolder 

- Huismus
- Boerenzwaluw 
- Grasmus
- Bosrietzanger 
Een van de verschillen tussen de zang van de bosrietzanger, en de zang van de kleine karekiet (wel gehoord, niet gezien), is dat die laatste nogal kraakt.
- Buizerd
- Kievit
- Gierzwaluw 
- Spreeuw
- Torenvalk
- Rietgors
- Blauwborst
Ere wie ere toekomt; de man die op een gegeven moment door de excursieleider tot de orde geroepen moest worden, omdat-ie de rol van uitleggende vogelaar dreigde over te nemen, had de blauwborst al eerder waargenomen. Toen hij in z'n eentje tweehonderd meter vooruit was gefietst. Maar dat was vast een andere, veel lelijkere blauwborst dan het vogeltje die ik het groepje kon aanwijzen.
- Gele kwikstaart 
Even een geheime boodschap aan mezelf tussendoor: Tongelaar, visvijver. 
Verder met de lijst nu.
- Krakeend 
- Fuut
- Kneu
Hij zat behoorlijk ver weg, maar wát een lekker rood borstje had-ie zeg.
- Putter
- Roodborsttapuit 
- Nachtegaal 
Na minstens vijf minuten uitleg van waar hij nou precies zat, in die boom drie meter verderop, kon ik een donkerbruin, zingend silhouet van het beestje ontwaren. Mijn eerste visuele nachtegaalwaarneming.

Verder hoorden we o.a. nog de zanglijster, de sprinkhaanzanger en de spotvogel.

Eppo-cartoon [3]

Als ik geen inspiratie heb voor de Eppo-cartoon, verzin ik meestal iets plats en iets met vogels. (Je móet wat.)

zondag 24 mei 2015

24-05-15

Als ik 's avonds vermoeid en sufgetekend de Persingensestraat in fiets, kom ik opvallend veel vogelaars tegen. Nou ja, het is een zonnige Eerste Pinksterdag, dus zo raar is dat niet. Zelfs de Beekse gierzwaluwspecialist — Vader Abraham, zoals hij in Lent, waar hij wat 'zwaluwwoningen' had geregeld, wordt genoemd — komt me tegemoet fietsen. Zijn lange baard wapperend in de wind. (Hij wapperde helemaal niet, maar ik moest zijn bijnaam even subtiel en poëtisch verklaren.) 's Avonds kom ik er achter dat er een grauwe klauwier in de buurt heeft gezeten. Het kleine neefje van de klapekster. Een prachtig vogeltje, dat ik helaas heb gemist. Maar met wederom een mooie waarneming van de blauwborst, en nog wat ander leuk spul, heb ik niks te klagen.


Ooijpolder 

- Boerenzwaluw 
Twee boertjes op een draad boven een sloot. Mooi gezicht.
- Grasmus
- Buizerd
- Blauwe reiger
- Kleine karekiet 
- Bosrietzanger
Volgens mij heb ik beide rietzangertjes (meerdere keren) gehoord, en die laatste heel, héél even gezien.
- Kievit
- Groenling
- Blauwborst 
Op een paaltje, dus lekker goed zichtbaar.
Een auto met twee vogelaars, die even eerder waarschijnlijk de grauwe klauwier in hun telescoop probeerden te vangen, passeerde me, en deed het beestje opvliegen. Het geluk bleef mij echter goedgezind; hij landde weer een paar paaltjes dichterbij. Later zag ik er nóg een. Of dezelfde had zich stiekem een honderdtal meters verplaatst. Dat kan ook. (Nu begrijp ik opeens die jongeman die met fiets en al dat weiland in liep. Ook al op zoek naar dat klauwiertje, natuurlijk. Zou het er morgen zwart zien van de vogelaars...?)

- Graspieper 
- Rietgors
- Roodborsttapuit 
- Putter
- Kneu
- Gele kwikstaart 
Op een gegeven moment zag ik in een klein, kaal boompje een putter en een kneutje vlak bij elkaar zitten, en slechts een paar boompjes verderop zat er in de top een gele kwikstaart te zingen. (Nou ja, je kunt het nauwelijks zingen noemen, die paar stroeve piepjes die hij uit zijn keel perste.)
- Witte kwikstaart 
- Zwarte stern
- Ooievaar 
- Huismus
Ik vind het nog steeds lastig om ze van ringmussen te onderscheiden. (Ja, dat durf ik zomaar toe te geven.) Die laatste heeft echter — behalve een bruin petje — een donkere vlek op de wang, en een smalle witte halsband. Dat zou ik vanaf nu goed moeten kunnen onthouden...
- Nachtegaal 
Die méénde ik te hebben horen zingen.
- Tjiftjaf
- Fuut
- Gierzwaluw 
- Mug
Duizenden muggen in de Dijkgraaf van Wijckweg. Ik hoorde de fietser achter mij er eentje uitspugen. Ze tikten als regendruppels tegen mijn jas, en een kleine honderd exemplaren liftten 'gezellig' met mij mee. De volgende keer neem ik een gedresseerde gierzwaluw mee om ze van me af te houden. Dat kan Vader Abraham vast wel voor me regelen. (
Zijn er eigenlijk vogels die je kunt dresseren om je slaapkamer muggenvrij te houden? Ik wil er graag drie bestellen!)

woensdag 20 mei 2015

De unieke huiszwaluwkolonies van Lent

Het barst van die dingen! Aldus de kleine assistent — met de grote telescoop — van de vogelweekhuiszwaluwenexcursieleider. Terwijl het zo'n mooi gezicht was, die af en aan vliegende vogeltjes in hun zelf in elkaar geplakte klei-nestjes, onder de daken van een aantal Lentse woningen. De bewoners van die huizen krijgen van de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o. van tijd tot tijd kleine cadeautjes en bloemetjes aangeboden om hun volgepoepte ramenleed te verzachten. En in de hoop dat ze dan de nestjes niet met een harde bezemsteel te lijf gaan, natuurlijk.

Lent

- Gierzwaluw 
- Huiszwaluw 
Het best herkenbaar aan de witte stuit. Eind juni moet ik nog eens terugkeren want dan zwermen er 'wolken van uitvliegende huiszwaluwen' door die Lentse buurt. 
- Huismus
- Boerenzwaluw 
- Roek
- Putter
Nu lopen we even door een saai stukje, deelde de excursieleider ons mede. Als vogelaar weet je dat nooit zeker, reageerde ik. En binnen nog geen vijf minuten zien we twee puttertjes, achtereenvolgens in een boompje, en op een dak.
- Zwarte roodstaart
Die hoopte ik al voor de tweede keer te kunnen zien. Eerst meende ik hem te horen — hij maakt tijdens zijn zang een beetje een knarsend geluid — en even later zag ik hem op het dak van een huis zitten. In datzelfde 'saaie' straatje. Door de vrij verre afstand, en het slechte licht, was het rood in zijn staart helaas slecht waar te nemen. Desalniettemin leuk om dat beestje nog eens tegen te komen.
- Visdief 
- Kleine plevier
- Tureluur
Die heeft ook een onmiskenbaar geluid. En daar is mijn geheugen heel blij mee.
- Kievit
- Zwarte stern
Toch nog een vogeltje (zo'n twintig stuks) waar de kleine assistent enigszins opgewonden van raakte. 


Al bij al een leuke excursie, waarbij ik me, vergeleken met de rest van de groep, eindelijk eens een best aardige vogelaar voelde. (Koning éénoog in het land der blinden.)

Tweetje met vier foto's.

dinsdag 19 mei 2015

Excursie vogelwerkgroep [6]

Nee, ga weg! De excursie begint pas over een half uur! Roep ik tegen een overvliegende mannetjesroodborsttapuit, een vlak achter mij op de straat landende gele kwikstaart, en een naar een paaltje vliegende putter. Ik had wel tien keer kunnen stoppen om naar leuke vogeltjes te gaan kijken, tijdens het drie kwartier fietstochtje richting de Millingerwaard, maar dan was ik wel te laat geweest voor een blikwerping op de zomertortel. En die nieuwe vogel had ik natuurlijk niet graag willen missen. 
In een wolk van aftershave, leidde een jonge excursieleider de groep in hoog tempo door dit mooie natuurgebied. (Ik vrees dat we onderweg minstens twee bejaarde deelnemers verloren zijn...)


Ooijpolder / Millingerwaard 

- Roodborsttapuit 
- Gele kwikstaart 
- Putter
- Buizerd
- Gierzwaluw 
- Boerenzwaluw 
- Zomertortel 
Ver weg in een boom, waarin hij vaker schijnt te zitten. Daar moet ik nog maar eens voor teruggaan, in de hoop op een wat betere waarneming.
- Zwarte stern
Die blijken in de Millingerwaard ook hun eigen nestvlotjes te hebben. Te zien vanuit de vogelkijkhut.
- Sprinkhaanzanger 
Ik denk dat ik een glimp van hem heb opgevangen. Of het moet een vogeltje zijn geweest dat precies in de richting van zijn geluid zat.
- Blauwe reiger
- Grasmus
- Spotvogel
Nieuwe vogel 2. Helaas alleen gehoord.
- Oeverloper 
- Nijlgans 
- Kleine plevier
- Bosrietzanger 
Of het geluid van een nachtegaal kwam, vroeg ik aan een professionele vogelaar. Nee. Van een zanglijster dan? Nee, het kwam van de bosrietzanger. Daar luister ik al een hele week naar op mijn vogelgeluiden-app! Blunder!
- Krakeend 
- Kuifeend 
- Aalscholver
- Veldleeuwerik 
- Zomertaling
Ver weg, in de schemering. Wel was goed te zien dat hij een stuk kleiner is dan de kuifeend. Die zelf toch ook niet bijzonder groot is.
- Graspieper 
- Rietgors
- Grote zilverreiger 
Die schijnen dus helemaal niet (of nauwelijks) in Nederland te overzomeren. Laat staan te broeden. Vandaar dat ik ze de laatste tijd niet heb gezien. In de waard zat er toch nog eentje.
- Zeearend 
Nee, die hebben we niet gezien, helaas. Maar ik weet nu wel waar hij al enkele malen overnacht heeft. (Voor de geïnteresseerden: in een boom.) 
- Witte kwikstaart 
Die weet ik nu te wonen, samen met z'n vrouw en kinderen. Helaas was-ie vanavond niet thuis.
- Kneu
Die wist ik in zijn vlucht te determineren. Wat mijn eerdere bosrietzangerblunder weer een beetje compenseerde. Hij vloog een eindje op met een graspieper. En ik had niet de indruk dat dat van harte ging.
- Oeverzwaluw
Een twintigtal oeverzwaluwtjes die af en aan, in en uit hun oeverholletjes vlogen.
- Torenvalk 
- Blauwborst
Niet gezien, maar wel meld ik graag even dat ik zijn zang deze keer herkende.
- Bever

En dan was er nog die flink fladderende roofvogel die in het donker van een paaltje afvloog omdat ik hem op de fiets ging passeren. Vast een uil. Helaas hield hij z'n snavel. Anders had ik bij de excursiedeelnemers behalve met de gele kwikstaart en het puttertje, ook nog met de waarneming van een bos/veld/kerkuil kunnen pochen.

Volgende week gaan we voor de nachtzwaluw!* (Tussendoor nog twee Vogelweek-excursies. Ik heb het maar druk met die beestjes.)

*Correctie: over twee weken.

Privélink voor mezelf, klikken is zinloos. (Sorry.)

zaterdag 16 mei 2015

Slechte jeugd

Als je opgroeit op harde kiezels, in ijzige wind, tussen de bebloede stoffelijke resten van de slachtoffers van je ouders, dan kan het haast niet anders dan dat je zelf ook een meedogenloze moordenaar wordt.

Grutto

Grutto in the pocket. (Ik raak zo langzamerhand door m'n Gelderse vogels heen...)

Ik betrapte mezelf op de — foutief Nederlandse — gedachte 'Doe eens zingen!', bij het aanschouwen van de in ieder geval voor mij ondetermineerbare vogeltjes vanavond. Langzaam maar zeker beginnen er zich steeds meer vogelgeluidenflarden in mijn hersenpan te nestelen. 

Bemmelse waard

- Aalscholver 
- Torenvalk 
- Buizerd
- Kievit
- Grasmus
- Tureluur
In het speciaal voor de vogels gecreëerd weilandplasje zag ik, behalve een tiental grauwe ganzen, ook één steltloper. Dat zou weer die kemphaan geweest kunnen zijn, maar ik ga voor de tureluur. Als het die niet was dan kan ik in ieder geval nog zeggen dat ik hem even later nog een keer of drie daadwerkelijk zag.
- Graspieper 
- Oeverzwaluw
Die hebben een heel herkenbaar geluid. Dat stel ik zeer op prijs.
- Roodborsttapuit 
- Grutto
Eerst zag ik hem in de verte een kleinere steltloper (tureluur?) verjagen. Later vloog hij in een ruime bocht om me heen, en kon ik hem goed volgen met m'n kijker. De roep overtuigde me helemaal dat ik met de grutto te maken had. Nieuwe vogel!
- Krakeend 
- Pimpelmees 
- Tjiftjaf
- Nachtegaal 
Alleen gehoord. Zijn zang doet me een beetje aan de zanglijster denken. Ik hoop niet dat dat heel gek is.
- Visdief 
Die was, net als de zwarte sterntjes laatst, veel mooier dan vorig jaar. Lees: ik kijk beter en met (iets) meer kennis.
- IJsvogel
Aardig dat hij even voorbij kwam flitsen. Kaarsrechte streep over het water.
- Scholekster 
- Mannetjesfazant 
- Boerenzwaluw 

En dan blijkt het toch nog te moeilijk om het geluid van de kleine karekiet, en de bosrietzanger te determineren. Dus ik heb óf een van de twee gezien. Óf allebei. (Ik hoorde hem/ze op meerdere plekken zingen.) O ja, en er was nog die roofvogel. Ik hoorde lawaai in een boom (ik dacht van een ekster) waarna er een roofvogel uit wegvloog. In eerste instantie meende ik een slechtvalk te zien. Maar was-ie daar niet te klein voor? Een sperwer zou ook nog kunnen; hij fladderde aardig door. Maar hij vloog zonder glijpauzes, meen ik me te herinneren, dus dat sluit hem uit. Geen buizerd in ieder geval. Ik ga maar voor de torenvalk, dat lijkt me het veiligst.

woensdag 13 mei 2015

Twijfel

Toch maar niet met een volle Albert Heijn-boodschappentas het kerkhof op gelopen. (Ik hoorde een groene specht.)

dinsdag 12 mei 2015

Excursie vogelwerkgroep [5]

De vijfde vogelexcursie alweer. En het lijkt wel of ze steeds leuker worden. Deze keer fietsten we door de Bemmelse waard, alwaar we een paar heel mooie waarnemingen deden.

Bemmelse waard

- Kneu
- Roodborsttapuit
- Kievit

- Grote bonte specht
- Scholekster 
Nestelend in een kaal akkerland. En iets daarvoor was er een in een gevecht verwikkeld met een zwarte kraai. Dat ging er fel aan toe, en duurde minutenlang. De scholekster duwde de kraai steeds met zijn rug zo ver mogelijk van het nest vandaan. Nou ja, een klein kuiltje in de grond is nauwelijks een nest te noemen.
- Koekoek 
De excursieleidster beantwoordde een in de verte roepende koekoek met een perfecte imitatieroep. Het beestje liet zich daarop zelfs nog even zien, als onmiskenbaar koekoekssilhouet in een boompje. Twee dagen geleden zat ik nog met een twijfelkoekoek in mijn maag, maar vanaf vandaag zit hij in de knip!
- Tureluur
Tweede waarneming. In vlucht en al baltsende. Met opvallend rood/oranje poten.
- Oeverzwaluw
Ongetwijfeld al eens eerder gezien, maar nog niet officieel gedetermineerd. Nieuwe vogel nummer twee dus!
- Gierzwaluw 
Die hoor ik nu ook dagelijks terwijl ik aan het werk ben / zit te computeren / zit te niksen.
- Kemphaan
Nieuwe vogel nummer drie! Heel even in de telescoop kunnen bekijken (achter aansluiten in de rij). Voor steltlopers heb je eigenlijk echt zo'n apparaat nodig. Terwijl ik nog steeds zit te dubben over een nieuwe verrekijker...
- Graspieper 
- Buizerd
- Grasmus
- Gele kwikstaart 

Terwijl er van alles voorbijvloog, op paaltjes zat, en aan het baltsen was, hoorden we verderop geschreeuw. In eerste instantie dacht ik dat het moderne muziek was van de jongelui die hun auto illegaal de polder hadden ingereden, terwijl mijn collegavogelaars een sportevenement meenden te horen. Maar het kwam van een groep politiemensen die daar met drie auto's (één undercover) geparkeerd stonden, en blijkbaar op jacht waren naar crimineel boefvolk. Nu twijfel ik of ik ze met de boeven naar de auto's heb zien teruglopen, of dat ze daar met lege handen aankwamen. Stom geheugen. Niet kunnen achterhalen/googelen wat er nou precies aan de hand was.

- Mannetjesfazant 
- Bever
Leuke verrassing! Vanaf de dijk hadden we uitstekend zicht op twee bevers, die druk in de weer waren met lekker aan takken knabbelen. Natúúrlijk mocht een nieuwsgierige, passerende hardloper even in de telescoop kijken.
- Krakeend 
- Bosrietzanger 
Vermoedelijk nog maar net in Nederland gearriveerd. Wel gehoord, niet gezien, dus ik tel hem met enige terughoudendheid als nieuwe vogel. Ze zitten ook gerust in boompjes, niet alleen in het riet, hoorde ik van een van de deelnemers.
- Torenvalk 
- Zanglijster 
- Visdief
- Steenuil 
Laatste waarneming van een rijke excursie. Bovenop de stam van een onthoofde boom, op een plek die ik niet mag verraden van de excursieleidster. Nou, dan doe ik dat ook niet.

Privélink voor mezelf, klikken is zinloos.

Bosrietzanger versus grasmus

Oei, misschien heb ik wel een paar bosrietzangers voor grasmussen aangezien. Of andersom. Even goed opletten, de komende tijd. Qua zang is het verschil gelukkig overduidelijk.

zondag 10 mei 2015

10-05-15

Ooijpolder / Groenlanden

- Roodborsttapuit
- Grasmus
- Putter
- Veldleeuwerik
Minutenlang zingend, hóóg in de lucht, om zich vervolgens, gewoon doorzingend, als een bloempot naar beneden te laten vallen. Met een snel afrembochtje vlak boven de grond.
- Kievit
- Buizerd
Op een paaltje. Totaal niet geïmponeerd door de herhaaldelijk rakelings over hem heen vliegende kievit. In de lucht gaan ze er dan altijd vandoor.
- Boerenzwaluw
Ik kon hun donkerrode gezichtjes mooi van dichtbij bekijken, omdat er twee bij een boerderij op een of ander kunstwerkachtig geval waren gaan zitten. De boer kwam van een afstand even kijken naar wie die rare snuiter met die verrekijker was. Hoe zouden de Ooijse inwoners denken over al die vogelaars die schaamteloos hun huizen en schuren begluren, op zoek naar een boerenzwaluw of een steenuil? Staat ons binnenkort een pek en verenbehandeling te wachten...?
- Gele kwikstaart
- Rietgors
- Ooievaar
- Vink
- Ringmus
- Ree
Een tijd lang twijfelde ik of het nou een ree of een vos was, daar in de verte tussen de struiken. Maar ze bleef me zo lang bewegingsloos aanstaren dat het wel een ree moet zijn geweest. (Ik bracht mijn kijker in korte etappes van een centimeter of tien naar mijn ogen om het beestje niet te verjagen. Toen ik hem eindelijk voor m'n ogen kon plaatsen, was ze verdwenen.) Later, in de schemering, zag ik nog twee reeën vanaf de dijk. Zonder verrekijker bijkans onzichtbaar.
- Roofvogel
Kleine vogel, razendsnel, lange staart, spitse vleugels die ze snel, maar nauwelijks bewoog. Niks geen geflapper of glijpauzes. Vlucht in één lange lijn. Een torenvalk ligt het meest voor de hand, maar die zou ik inmiddels wel moeten herkennen, lijkt mij. Zou het een koekoek geweest zijn...?! Die staat op m'n lijst van hoognodig te bezichtigen vogels!

Edit: na wat onderzoek denk ik inderdaad sterk aan de koekoek. Ik tel hem voor de zekerheid pas officieel als ik 'm op een paaltje tegenkom. (Met frisse tegenzin!)
- Blauwe reiger
- Zwarte stern
- Oeverloper
Drie silhouetten die er snel vandoor gingen. Snelle, 'spastische' vleugelslag, kenmerkend voor oeverlopertjes. (Of zouden het stiekem toch kleine plevieren geweest zijn?) En waarom trokken ze op met hun drieën? Zou het vrouwtje nog een knoop moeten doorhakken?


zaterdag 9 mei 2015

Beginnetje

Mooi zo! Ik herlees een boek van een tv-recensent over vogels kijken, en weet nu precies waar hij het allemaal over heeft. Ik heb zelfs al vogels gezien die hij nog steeds moet waarnemen. Eindelijk het gevoel dat ik als vogelkijker een beginnetje heb gemaakt. Een schrale bodem, maar mét perspectief.

vrijdag 8 mei 2015

Gierzwaluw

Twee gierzwaluwtjes gearriveerd in mijn straat. Gratis en voor niks te bekijken. Spectaculaire beestjes!

Ha leuk, het geluid van een gierzwaluw als ik, veel te laat, uit m'n bed kom rollen. Kijkend uit het raam zie ik er twee vliegen. Terug van een lange reis uit Afrika. Met een beetje geluk kan ik straks, met een verrekijker voor m'n snoet, languit op balkon gaan liggen, en de verrichtingen van die luchtacrobaten mooi gadeslaan.

donderdag 7 mei 2015

07-05-15

't Zwanenbroekje 

- Roodborst 
M'n eerste vogel van de avond (de ordinaire niet meegeteld). Hij gaf me gelijk een succesvol vogelgevoel.
- Waterhoen
- Tjiftjaf 
- Ree
Vanaf de loopbrug over de Ubbergseweg zag ik een onrustige reebok rennen over het straatje aan de Ooijpolderkant. Aan beide kanten omringd door afrasteringen... 
- Kleine karekiet 
Kan ook een rietvogeltje van een ander merk geweest zijn. Maar ik vermoed van niet. (Ik ga me nu echt eens in de rietvogelgeluiden verdiepen.)
- Buizerd
- Mannetjesfazant 
- Blauwborst
- in de verte, op een boompje tussen het riet. En ik kon alleen maar een oranje borst zien. De grootte klopte verder wel, en het was zeker geen roodborsttapuit. Gelukkig maakt het niet meer uit of het er nu wel of niet een was, want de buit is al binnen!
Edit: het zal toch geen ijsvogel geweest zijn? Nee... die had ik vast wel herkend.
Edit 2: of een paapje?! Die heeft ook al een oranje borst! Hoe groot is een paapje eigenlijk t.o.v. een robotap...?
- Roodborsttapuit 
- Grote bonte specht
Hoog in de lucht, vliegend in een soort van versnelde vlinderslag.
- Rietgors
Ik hoorde hem eerst, en herkende hem aan zijn zang. Dat is altijd een prettig moment. Vooral als je hem even later prima in beeld krijgt.
- Kuifeend 
- Boerenzwaluw 
- Gierzwaluw 
- Grote Canadese gans

woensdag 6 mei 2015

06-05-15

Meer nog even snel een frisse neus halen, dan echt vogelen, toch nog wat gevederde vrienden gespot.

Ooijpolder 

- Huismus
- Blauwe reiger
- Zwarte stern
- Kievit
- Tapuit
Kijk, dat was nou aardig van die kievit. Ik volgde met m'n kijker hoe hij aan het stuntvliegen was over een akker, en daarbij een kleine uitval maakte naar een mooie mannetjestapuit in de klei. Die had ik anders in geen honderd jaar ontdekt. Later ving ik nog een glimp op van een tweede mannetje. En ik meende nog even een derde tapuitje gezien te hebben, maar de combinatie kleine vogels en akkers levert niet bepaald de meest duidelijke beelden op...
- Scholekster 
- Graspieper 
- Roodborsttapuit 
Mannetje.
- Grasmus
- Buizerd

dinsdag 5 mei 2015

Excursie Vogelwerkgroep [4]

De leukste excursie tot nog toe. Het gebied is me wat minder bekend, dus verrassender dan de oude vertrouwde Ooijpolder. En de meeste vogels kende ik, herkende ik, en van sommige wist ik zelfs het geluid. Daarnaast raken sommige gezichten van de vogelwerkgroepleden wat vertrouwder, en kon ik ze daardoor ook wat uitgebreider determineren: de lustig babbelende snorremans, met de korte broek en de niet modderbestendige sandalen, de bij de waarschuwing 'Fietser!' verschrikt voor diezelfde fiets springende, regenplasstampende rochelaar, en de kittige, al wat oudere, voorheen lerares die wel érg haar best moest doen om het hoge looptempo van deze week bij te houden. Domper op het eind: gestolen fiets van een van de vogelaars.

Hatertse Vennen (Vogels die ik alleen gehoord heb tel ik niet mee.)

- Waterhoen
- Kuifeend
- Dodaars
Deze fuutachtige met zijn hinnikende geluid had ik hier een tijdje terug al uitgebreid bekeken en beluisterd.
- Grote Canadese gans
Ik geloof niet dat ik wist dat dat een exoot was. Al geeft de naam het wel een klein beetje weg. Twee paartjes hadden respectievelijk twee en vijf jongen. 'Voer voor de vossen', 
zoals een van de deelnemers ze noemde.
- Spreeuw
- Zwarte specht
Helaas gezien noch gehoord. Maar ik weet er nu wel drie te wonen.
Excursieleider: met zijn roep moet hij altijd even op gang komen, zo kun je hem onderscheiden van de directere roep van de groene specht.

- Witte kwikstaart 
- Kleine plevier 
- Groenpootruiter
Nieuwe vogel! Heel even kunnen bekijken door de telescoop van de leider, waardoor hun licht opwippende snavel goed zichtbaar was. Drie stuks, geloof ik.
- Gierzwaluw 
Zeker tweehonderd foeragerende giertjes, volgens de baas. Mooi gezicht. Een beestje waar ik me wat meer in moet gaan verdiepen.
- Roodborsttapuit 
Hij maakt een beetje een krassend geluid, volgens een van de meer geoefende vogelaars.
- Boompieper 
- Grote bonte specht
- Scholekster
Een paartje op hun nest op een eilandje.
- Torenvalk
Geen boomvalken vandaag helaas. Daar moeten we nog eens voor teruggaan.
- Hybride grote Canadese gans / grauwe gans
Moet ik die ook als nieuwe vogel rekenen...?
- Rugstreeppad
Ze maakten een muur van geluid.
- Blauwe reiger
- Vleermuis
- Pauw
Die kregen we als enige te horen toen we in het donker naar steen- en kerkuilen wilden luisteren.

maandag 4 mei 2015

04-05-15

Prachtig vogeltje hoor, de grasmus. Maar om nu door de twee minuten dodenherdenkingsstilte heen te zingen... dat hoeft van mij niet.

Op de plek waar ik mijn blauwborst had gezien, stond al een mevrouw te vogelen. Met zo'n enorm fotoapparaat. Dus toen ben ik maar wat verderop naar hem op zoek gegaan. (Als je de blauwborst éindelijk gezien hebt, dan wil je hem nog een keer zien.)

Ooijpolder

- Waterhoen 
- Kuifeend 
- Blauwe reiger
- Roodborsttapuit 
- Grasmus
Wel een stuk of drie, vier gezien. Op mijn korte avondvogeltochtje.
- Boerenzwaluw 
- Rietgors 
- Graspieper 
- Kievit
Die kunnen zich ook behoorlijk onzichtbaar maken in een akkerland, merkte ik vanavond. Goede, wendbare vliegers zijn dat trouwens, die kuifvogels.
- Kneu
- Rietgors 
- Lepelaar
Een eenzaam, overvliegend exemplaar. Mooi gezicht. Onverwacht.
Veldleeuwerik
- Witte kwikstaart 
- Mannetjesfazant 
- Kleine plevier 
Wederom present op hun vaste oeverplek. (Drie stuks.) (Of twee.)
- Slobeend 
- Fuut
- Oeverloper 
Drie vliegende oeverlopertjes. Aan hun spastische vleugelslag te zien tenminste.

zaterdag 2 mei 2015

Zwarte roodstaart, bonte vliegenvanger, blauwborst

11 uur non-stop vogels kijken was niet voor niks: ik heb Hem gezien! De Frp... de kpv... de brrr%r... de b-b-b-blauwborst!

Om vijf uur vanochtend moeiteloos m'n bed uitgerold. Van Nico de Haan móet je nu eenmaal — minstens één keer per jaar — in de lente de vogels wakker horen worden in het bos. Het Reichswald is een gróót bos, dus ik fiets weer die kant op, en kom deze keer aan met slechts een half uurtje omrijvertraging. (Waarom ben ik toch zo stronteigenwijs, en fiets ik niet gewoon de route die ik kén?!) De vogels zijn inmiddels natuurlijk al wakker, en al wandelende dringt het tot me door dat ik het eigenlijk helemaal niet zo'n leuk bos vind. Beetje saai. Nou ja, het gedeelte-tje dat ik gezien heb dan. Gelukkig verandert mijn humeur al snel als ik aan het eind van een pad twee herten zie. En als ik nog later mijn eerste vrouwtje bonte vliegenvanger weet te determineren, blijk ik toch de juiste keuze gemaakt te hebben.

Na mijn bezoek aan het Reichswald wandel ik langs een fijn kronkelmeertje naar De Bruuk (helaas geen hagedis deze keer), om vervolgens via Wyler en Zyfflich de Ooijpolder binnen te fietsen. De hele dag prachtig zonnig weer, een graad of zeventien, achttien.

Reichswald / De Bruuk / Wyler / Zyfflich / Ooijpolder

- Ooievaar
Daar begon mijn vogeldag mee. Als ik de 'ordinaire' vogels even niet meetel. Later op de dag zag ik er twee klepperend, op hoge snelheid, rakelings achter elkaar aan vliegen, waarbij er eentje een pikbeweging naar de ander maakte. Vermoedelijk vechtend om het vrouwtje dat ik twee uur eerder op dezelfde plek had gezien. Of was het misschien een ooievaars-paringsdans?
- Roodborst 
- Buizerd
- Vink
- Winterkoning 
- Ree
- Hert

De eerste twee herten waren, dacht ik, echte herten. Vermoedelijk een vrouwtje met haar jong. De drie herten die ik daarna, apart van elkaar zag, waren reeën. Waarvan één een reebok met gewei. Mooi hoe herten/reeën altijd als versteend naar je blijven staan kijken, als ze je eenmaal ontdekt hebben. Afwachtend of je hen ook gezien hebt. Daarna natuurlijk snel in een drafje ervandoor. 
- Nijlgans
Eén exemplaar in het bos, die lawaai maakte voor tien.
- Zwartkop
Weer veel zwartkopjes gezien en gehoord, waarvan slechts één een dame met een bruin petje.
- Boomklever
- Bonte vliegenvanger
Ze zat bij, op, en in een vogelhuisje, alwaar ik haar goed heb kunnen bekijken. Ze was niet verlegen. Dun, lang snaveltje om insecten mee te kunnen vangen en grote ogen om ze goed te kunnen zien.- Grote bonte specht
- Pimpelmees 
- Zanglijster 
- Blauwe reiger
- Kievit
- Grasmus

Wel een stuk of vijf gezien vandaag. Blijkbaar een algemener beestje dan ik in de gaten had. Net als de zwartkop. Die moet ik vorig jaar toch ook regelmatig waargenomen hebben. Maar toen zag ik nog niet zo goed.
- Rietgors
- Fazant
- Kneu
- Boerenzwaluw 
- Gierzwaluw 
- Tjiftjaf

Ik noteer alleen vogels die ik gehoord én gezien heb hoor. Anders kan ik de tjiftjaf standaard aan de lijstjes gaan toevoegen.
- Sperwer
Twee zag ik er vandaag. (Denk ik.) Allebei flink doorfladderend in de verte. Met af en toe een korte glijpauze. Lange staart.
- Wilde eend
Vrouwtje met acht jongen. Later nog eens hetzelfde tafereel, met andere hoofdrolspelers.
- Boompieper 
- Aalscholver 
- Oranjetipje 
- Kleine karekiet

Waargenomen in het riet als 'een muzieknoot achter een streepjescode'. Prachtig zingend. En net genoeg zichtbaar om hem een tijdje te bekijken.
Edit: o lekker, hij schijnt een tweelingbroer te hebben. De bosrietzanger. Voornamelijk door zang van elkaar te onderscheiden. Nou laat ik beide beestjes dan maar invoeren in m'n vogelgeluiden-app-quiz. (Ik voel een enorme vogelaarsterugval...!)
- Witte kwikstaart 
- Holenduif 
- Roodborsttapuit 
- Huismus
- Zwarte roodstaart

Op een paaltje zag ik een langwerpig zwart vogeltje zitten. Voordat ik hem goed en wel in verrekijkbeeld had, vloog hij weg, waarbij zijn door de zon verlichte rode staart goed opviel. Iets verderop, in een kortgevreten paardenweiland, kon ik nog heel even een blikje op hem werpen. Ondanks dat hij zich in een vreemd habitat bevond, kan ik er alleen maar een zwarte roodstaart van maken. Nieuwe vogel!
- Noordse kwikstaart
Over bijvangst gesproken! Hij wipte zomaar in beeld toen ik de zwarte roodstaart probeerde te bekijken.
- Nijlgans
- Waterhoen 
- Scholekster 
- Bergeend 
- Krakeend 
- Zwarte stern

Ze zijn weer terug op hun vlotjes in de Oude Waal. En ze waren veel mooier dan vorig jaar! Waaruit ik meen te mogen concluderen, dat ik na een klein jaar vogelen, een stúk beter heb leren kijken. Snavel, vleugel, staart, kleur, alles wordt zo zorgvuldig mogelijk door m'n hersens gedetecteerd. Ik verheug me nu al op volgend jaar; dan zie ik vast nóg beter!
- Oeverloper
Eén van de zwarte stern-broedplankjes werd, al dan niet tijdelijk, bezet door een oeverlopertje.
- Kleine plevier 
- Blauwborst

Nadat ik mijn thuistocht meerdere keren had uitgesteld (ik kan moeilijk stoppen als ik het naar m'n zin heb), besloot ik, na ruim tien uur gevogeld te hebben, nog één omweggetje te maken via de Persingensestraat. Daar zag ik, helemaal aan het eind, een zingende vogel op de top van een boompje. Nietsvermoedend richtte ik mijn kijker op het beestje, en het volgende moment voelde ik een grote grijns op mijn gezicht verschijnen. Naar dat vermaledijde blauwborstje was ik al sinds vorig jaar lente op zoek! Door al mijn blauwborstgesmacht van de afgelopen tijd, was ik een beetje bang voor een anticlimax, maar niks hoor, geen enkele foto, hoe mooi ook geschoten, haalt het bij het in levende lijve aanschouwen van dit verdraaid leuke vogeltje. Wat een intens blauw! En wat een uitstekende waarneming om deze zonnige dag mee af te sluiten! 
- Putter
Toen de blauwborst er na een drietal minuten vandoor ging, omdat-ie niet van auto's hield, vlogen er nog twee puttertjes voorbij om de achtergebleven leegte voor me te verzachten.