donderdag 30 april 2015

Paaltje

Drie vogels op een paaltje vanavond. Waarvan de eerste twee prachtig in beeld. Een zingend kneutje, een gele kwikstaart, en nog een opvallend kleine roofvogel. Verjaagd door een passerende auto. Vrouwtje torenvalk? Sperwer? Smelleken…? Al sla je me dood...

Ooijpolder / Oude Waal

- Kneu
- Veldleeuwerik 
- Buizerd
- Kievit
- Gele kwikstaart 
Opvallend dat ze aan de oever van de Oude Waal veel minder zichtbaar zijn dan hun witte familieleden. Ze zitten ook veel stiller lijkt het wel.
- Groenling
- Graspieper
O wacht, die zat ook op een paaltje. Vier vogels op een paaltje dus, vanavond.
- Mannetjesfazant 
- Vink
- Grote Canadese gans
- Zwartkop
- Roodborsttapuit 
Die zat, achtereenvolgens, op een verticale tak en een hekpaal. En ook nog op een gewoon paaltje, geloof ik. Oké, oké, víjf vogels op een paaltje dus, vanavond.
- Staartmees 
- Gierzwaluw 
- Witte kwikstaart 
- Oeverloper 
- Boerenzwaluw 
- Scholekster 
- Kleine plevier 
- Bergeend 
- Holenduif 


dinsdag 28 april 2015

Excursie vogelwerkgroep [3]

'Mag ik even door de telescoop kijken… ja, natuurlijk mag ik dat, hij is van mij!’ Stoere, stevig doorfietsende excursieleider deze keer. Kleine groep met veelal wat oudere dames en heren. Twee nieuwe vogels en veel koude en wind. De blauwborst was weer in geen velden of wegen te bekennen.

Wel leuk om de verschillende types excursieleiders mee te maken. De een houdt zich veelal bescheiden op de achtergrond, de ander gaat relaxed vogelgeluiden beluisteren aan een rietkraag, en weer een ander snelloopt energiek rond met zijn telescoop, speurt continu de paaltjes, boomtoppen en horizon af, en lokt een rietgors met zijn vogelgeluiden-app.

Ooijpolder / Oude Waal

- Roodborsttapuit 
- Graspieper 
- Holenduif
Een hele zwerm. Herkenbaar als grijze duiven.
- Kneu
Ik denk dat ik ze nu wel in overvliegende toestand blijf herkennen. Dankzij de excursies.
- Kievit
- Buizerd
- Bergeend
- Lepelaar
- Kleine karekiet (geluid)
Een aantal zingende KK'tjes in 't Zwanenbroekje. Bij het pontje. (Ik wist ook niet dat het daar zo heette.)
- Kuifeend 
- Krakeend 
- Rietgors
- Huiszwaluw 
- Patrijs
Twee patrijsjes. Net als bij de eerste excursie. Met minstens zo'n opgewonden reacties als toen. Mijn eerste blik door een telescoop geworpen. Raar gevoel omdat je naar beneden kijkt i.p.v. naar voren.
- Grote Canadese gans
- Kleine plevier 
Deze keer telde ik er wel vier.
- Witte kwikstaart 
- Gele kwikstaart
Meerdere exemplaren. Zo ben je er een jaar lang naar op zoek, en zo vliegen ze je bijna dagelijks om de oren. (Dat gaat met de blauwborsten vast ook gebeuren...)
- Gierzwaluw 
- Nijlgans 
- Slobeend 
- Stormmeeuw
Nieuwe vogel. En net als mijn vorige meeuw beslist niet door mijzelf gedetermineerd.
- Scholekster 
- Spreeuw

- Regenwulp 
Terwijl ik even afgezonderd van de groep op de dijk sta, om in een rietkraag naar de BB te zoeken, hoor ik de leider iets roepen en wild met zijn arm gebaren. In de lucht zie ik allerlei verschillende zwarte silhouetten, en ik hoor een mij onbekend vogelgeluid. Het blijken mijn eerste regenwulpen te zijn. En misschien heb ik ze gezien...
- Putter
Nog wat overvliegende distelvinkjes.
- Sperwer
Die kwam in de verte ook nog even voorbij vliegen. Doet qua vlucht een beetje aan een duif denken.

ANWB-vogelgids

Mijn dikke, luxe ANWB-vogelgids staat gewoon in de kast. Hij past niet in m'n broekzak, en ik ben een beetje bang om hem buitenshuis te beschadigen. Sinds ik die lange jonge vogelaar, die álles leek te weten over vogels, echter een compleet stukgelezen, verschrompeld en kaftloos exemplaar uit zijn rugzak zag vissen, begin ik er enigszins anders over te denken.

Hoe verschrompelder je gids, hoe groter je vogelkennis?

maandag 27 april 2015

Zomertaling en Noordse kwikstaart

Een in de verte uit het riet opvliegend vogeltje, waaierstaart met drie verticale 'strepen'... dat zóu zomaar de blauwjeweetwel geweest kunnen zijn. Of niet natuurlijk.

Ooijpolder / Oude Waal

- Buizerd
- Torenvalk 
- Gaai
- Fazantenmannetje 
Twee gezien.
- Nijlgans 
- Scholekster 
Twee scholletjes maakten een wel héél kort nummertje aan de oever van de Oude Waal.
- Boerenzwaluw 
- Graspieper
Zittend op een paaltje, ijle piepjes te berde brengend. Niet schuw.
- Veldleeuwerik 
Prachtig hoe hij zich, luid zingend, vanuit een enorme hoogte omlaag laat vallen, om pas een paar meter boven de grond flink af te remmen. Die móet ik vorig jaar ook gezien hebben, maar waarschijnlijk was een determinatie toen nog teveel gevraagd.
- Roodborsttapuit 
Ik kwam een mevrouw van de vogelwerkgroepexcursie tegen die onderhand wel was uitgekeken op de RBT. Nou, ík niet. Een van mijn eerste vogelliefdes, dat blijft toch hangen.
- Kievit
- Vink 
- Oeverloper 
Tweede waarneming slechts.
- Kleine plevier
Idem dito.
- Witte kwikstaart
- Gele kwikstaart 
Met naast hem nóg een gele kwik, maar deze had een donkergrijs/zwart petje op. Nieuwe vogel! Vast en zeker een...
- Noordse kwikstaart

- Gierzwaluw 
- Huismus
- Huiszwaluw
- Zomertaling

Een paartje kleine, bruine eenden vloog voor me op uit het water. De duidelijk zichtbare witte wenkbrauwstreep bij een van de vogels maakte me meteen duidelijk dat ik met de zomertaling te maken moest hebben. Nieuwe vogel 2!
- Grote bonte specht
- Kikkers
Die had ik volgens mij nog niet eerder gehoord dit jaar.
- Haas
Een minuut lang zat ik te turen naar een grote klont klei in een akkerland. Nadat ik wat opzij liep ontdekte ik een oog. Dus het was geen inbeelding dat ik hem even van tevoren had zien bewegen. Perfecte camouflagekleur. Alleen zijn afmeting en het korte bewegen verried hem.
- Blauwe reiger
Ik bedenk me dat ik al een paar weekjes geen zilverreiger heb gezien. Waar zou dat nou weer aan liggen?
- Rietgors

- Bergeend
- Krakeend

zondag 26 april 2015

26-04-15

Op weg naar een boekpresentatie van collega V. in Arnhem. Krap op tijd vertrokken, dus flink doorfietsen, en niet even stoppen voor de vink, de groenling, en de witte kwikstaart. Terugfietsen met collega R., die ik nog een korte blik op een roodborsttapuit kan bezorgen. 'Hij heeft helemaal geen rode borst!' R. heeft geen tijd om nog even de Bemmelse waard in te wandelen, en mist zo o.a. een puttertje, een tjiftjaf, een fraaie zangperformance van een rietgors op een paar meter afstand, en... de ijsvogel. Jammer, daar had ik hem vast en zeker een vogelverslaving mee kunnen bezorgen. (Al gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat die eerste, en vooral die laatste vogel slechts een fractie van een seconde in beeld waren...)

Route Arnhem / Bemmelse waard

- Vink
- Groenling
- Witte kwikstaart 
- Buizerd

- Nijlgans
- Huiszwaluw
- Alpinopetvogeltje
- Zwartkop
- Torenvalk 

- Kneu
(Vermoedelijk.)
- Ooievaar 
- Fazant
- Koekoek (geluid.)
- Tjiftjaf 
- Rietgors 
- Pimpelmees 
- Putter
- Vis
Twee grote vissen in het water. Niet genoeg tijd om een schetsje te maken, dus een determinatie zit er niet in.
- IJsvogel
Lest best. Lijstje uit mijn herinnering genoteerd, dus ik ben vast wat vogels vergeten.

Losse opmerkingen [1]

Moet ik mijn vogels nu wel of niet met een hoofdletter schrijven? Het is een stijlafspraak om het wél te doen in wetenschappelijke artikelen. En daar is in dit blogje natuurlijk geen sprake van. Bij de vogelwerkgroep op Facebook doet iedereen het, en je ziet het ook veel in andere publicaties en op internetsites. Maar volgens de Taalunie hoort het niet. Zal ik als compromis de namen hier maar cursief of vet schrijven? Of gewoon zonder aanstellerij de kleine letter in normale 'druk' blijven gebruiken? Zo'n hoofdletter vind ik wel weer mooi respectvol naar de vogel toe. Maar dan moet ik andere dieren ook met een hoofdletter gaan schrijven. Ik ben er nog niet helemaal uit.

Er is een Hop/hop gesignaleerd in Gennep. Op fietsafstand. Maar ik ga niet kijken. Als beginnend vogelkijker wil ik eerst nog een paar jaar naar hem verlangen.

Die vogel die net zo'n soort geluid maakt als de sprinkhaanzanger is de snorGoed onthouden, Mars.

Ik zie natuurlijk meer mannelijke zwartkoppen dan vrouwelijke, omdat die laatste op hun nest zitten te broeden. 


Edit 1: Nico de Haan schrijft zijn vogels met een kleine letter. Nou dan blijf ik het ook doen!

Edit 2: zojuist las ik dat de mannetjeszwartkoppen twee weken eerder uit het zuiden terugkomen dan de vrouwtjes. Alweer een verklaring.

zaterdag 25 april 2015

Kleine plevier en pontische meeuw

Op zoek naar de blauwborst, deel zoveel.

Twee jonge vogelaars vragen me of ik nog 'wat leuks' heb gezien, als ik leunend op mijn bagagedrager over de Oude Waal zit uit te kijken. Ik ontken — ben er nog maar net — maar vraag of ze weten of dat groepje vogels verderop misschien pontische meeuwen zijn. Die had ik namelijk eerder die dag op waarneming.nl zien staan. De langere jongen, die in de veronderstelling was dat hij met een geelpootmeeuw te maken had, reageert enthousiast. 'Ik dacht al dat ik iets anders aan hem zag!'. (Alle meeuwen lijken namelijk op elkaar. Voor mij dan. En alleen nog in 2015, hoop ik.) Leuke waarneming, vooral voor die jongen. Ze schijnen niet verschrikkelijk vaak voor te komen in Nederland. Zelf werd ik meer opgewonden van het kneutje dat aan de andere kant van de dijk op de top van een boom zat te zingen.

Oude Waal

- Kievit
- Scholekster 
- Boerenzwaluw 
- Nijlgans 
- Torenvalk 
- Kuifeend 
- Pontische meeuw
- Kneu
- Witte kwikstaart 
- Kleine plevier
Nadat de jongens waren vertrokken, richtte ik mijn kijker op een wit kwikje, en ontdekte ik nog geen meter achter hem een kleine plevier. Weer zo'n steltloper die véél kleiner, en dus veel leuker is dan ik me had voorgesteld. Nauwelijks groter dan de kwik, en zonder verrekijker vólkomen onzichtbaar. Het pleviertje naast hem merkte ik dan ook pas op toen ik de oever verder afspeurde met m'n kijker. (De gele kwikstaart, die er ook nog bij kwam zitten, maakte het feest compleet, en deed me de voorgaande korte, onderbrekende regenbui snel vergeten.) Mijn eerste kleine plevier! En het zoveelste bewijs dat het verstandig is om je verrekijker te richten op elk vogeltje dat je tegenkomt. Hoe 'ordinair' ook.
- Huiszwaluw 
- Gele kwikstaart 
- Bergeend 
- Slobeend 
- Krakeend 
- Grauwe gans
Een paartje met zes jongen. De laatste tijd valt me de alarmroep van deze vogels op. Telkens als je naar hun zin te dichtbij komt.
- Gierzwaluw 
Ik hoorde het bekende geluid achter mijn rug. Een twintigtal exemplaren.
- Aalscholver
- Lepelaar
Eén druk foeragerende lepelaar in de schemering. Als ik niet met m'n fiets was gestopt, zat hij er nu misschien nog.

En heb je die blauwborst nu eindelijk eens gezien, Mars?
Ik dénk het wel... Dat beschaduwde vogeltje diep in het riet had duidelijk wat vlekken op z'n borst, en ik meende een zweem van blauw te kunnen onderscheiden. Af en toe vloog het een stukje omhoog, om zich onmiddellijk weer terug in het riet te laten vallen. Precies het blauwborstgedrag dat Nico de Haan in zijn, eerder vanavond ontvangen, nieuwsbrief beschreef. Maar! Ik! Tel! Hem! Nog! Niet! Eerst wil ik hem in volle glorie in het zonnetje zien zitten. Hij moet natuurlijk wel een beetje mijn hoge verwachtingen waarmaken, hè.

vrijdag 24 april 2015

BoompieperOm vier uur 's nachts stapte ik verrassend moeiteloos uit bed, met als doel de zon te zien opkomen in het Reichswald. Onderweg kwam ik tot de conclusie dat iemand die zo moeiteloos verdwaald als ik, beter niet in het pikkedonker de route naar het bos kan improviseren. Anderhalf uur later kwam ik aan. Onderweg natuurlijk wel alle vogeltjes wakker horen worden. En zonder mijn uitgebreide omweg had ik nooit dat geelgorsje in het akkerland zijn fluitriedel zo beeldschoon horen voordragen. (Wat ik dan wél had gezien zullen we nooit weten...)

Reichswald / Heumensoord 

- Geelgors 
- Zanglijster 
- Roodborst 
- Zwartkop
- Grote bonte specht
- Ree
In het bos vóelde ik iets naar me kijken. In de verte zag ik een struikje in de vorm van een ree. Maar het struikje begon weg te lopen, samen met een ander struikje, en bleek dus een échte ree te zijn. Later op de dag zag ik nog twee zwarte stipjes die twee bruine reetjes bleken te zijn.
- Gaai
- Eekhoorn 
Lang niet gezien. Twee mooie exemplaren.
- Vink
- Koekoek (geluid)
Mijn eerste koekoeksgeluid sinds ik officieel vogels kijk. Dit jaar ga ik hem ook nog eens echt zien. Vast.
- Matkop
- Graspieper
- Winterkoning 
- Tjiftjaf 
- Zwart-wit bosvogeltje
Ik zag hem in de verte wegvliegen. Vermoedelijk mijn eerste waarneming van een bonte vliegenvanger. Maar ik tel hem niet, misschien was het wel een ekster, gekrompen in de was.
- Ringmus
- Boerenzwaluw 
-Torenvalk
- Buizerd 
- Mierenhoop
Grote hoop. Het krioelde van de mieren. Moet ik die ook nog leren determineren? En dan met een microscoop op pad? Ik geloof dat ze rood waren, in ieder geval.
- Roodborsttapuit 
Paartje op de Heumense heide.
- Boompieper
Hij steeg op uit, en landde in een boom. Zijn roep had iets vinkachtigs. (Met de nodige fantasie dan...) Nieuwe vogel!
- Staartmees

Om half een 's middags was ik weer thuis, en voor de rest van de dag een beetje slaperig.

donderdag 23 april 2015

Oeverlopertje

Nog even 's avonds langs de rietkragen in de Ooijpolder zoeken naar de blauwborst. Niet gevonden natuurlijk. Ik geloof wel dat ik hem weer gehoord heb. 

Onder aan de dijk passeerde me een vrouw op een paard. Ze vertelde dat ze met behulp van het blazen op een oude veldfles, de juiste toon kon pakken om te communiceren met een roerdomp. De laatste tien jaar had ze hem zeker drie keer gehoord. Ze zou de fles wel weer een keer meenemen. Ik wacht wel, zei ik bijna.

Ooijpolder 

- Vis
Eerst zag ik niet goed wat het was. Een langdurig onder water zwemmende eend? Iets waterratachtigs? Het bleek een grote vis te zijn die minutenlang als een haai met z'n rug boven water zwom. Gek gezicht!
- Oeverloper
Onderhand moet ik me toch echt eens wat meer in de steltlopers gaan verdiepen. Dit opvallend kleine vogeltje — kleiner dan de spreeuw die naast hem zat — liep aan de oever van de Oude Waal te foerageren. Na een tijdje vloog hij op, waarbij zijn 'spastische' vleugelslag mij opviel. Met behulp van mijn vogel-app kom ik uit op de oeverloper. Nieuwe vogel!
- Gele kwikstaart 
Twee ruziënde — of elkaar versierende — gele kwikjes. Vlakbij het oeverlopertje.
- Witte kwikstaart
Veel algemener, maar stiekem ook wel mooier dan zijn gele familielid. Vind ik dan.
- Boerenzwaluw 
- Huiszwaluw 
- Slobeend 
- Wintertaling 
Geen exclusieve wintervogel, las ik zojuist. Er blijft ook een aantal hier in de zomer.
- Vink
- Zwartkop
Ik zie nog steeds veel meer mannetjes dan vrouwtjes.
- Staartmees 
- Winterkoning 
- Zanglijster 
- Sprinkhaanzanger (geluid)
Die blijf ik waarschijnlijk de hele lente/zomer vooral hóren.

woensdag 22 april 2015

Scholekster

Nog tien minuten wachten, en dan wordt een verdieping lager mijn nieuwe stripalbum gepresenteerd. Door het venster kijk ik naar een scholekster die onrustig heen en weer loopt langs het gebouw aan de overkant. Als hij een raam passeert, schrikt hij, en draait hij zich snel weer om. Bij het volgende raam snelloopt hij met zijn weerspiegeling op, om zich bij het daaropvolgende raam weer verschrikt om te draaien. Dit deur-raam-schrik-geren blijft zich herhalen tot ik naar beneden geroepen wordt. Met een beetje pech loopt hij er nu nog steeds.

Eindhoven, Uitgeverij Strip2000

- Scholekster

Geluidsdeterminatie

Ik word steeds beter in fluitgeluiden determineren. Het geluid dat ik nú hoor komt van de algemeen voorkomende, geeloranje verkeersregelaar.

dinsdag 21 april 2015

Excursie vogelwerkgroep [2]

Mijn tweede vogelexcursie met de Nijmeegse Vogelwerkgroep was totaal anders dan de eerste. Kon ik me vorige week nog visueel uitleven, en een béétje met de groep meekomen, vanavond waren we vooral aan het lúisteren, en wist ik voornamelijk de tjiftjaf en de vink aan hun geluid te determineren. (Voor niet-vogelaars, dat is om te huilen!) (Niet hun zang, maar mijn vogelgeluidenkennis.) Desalniettemin vijf nieuwe Gelderse vogels waargenomen, lees: gehoord. Wat gevoelsmatig voor mij slechts 25%-waarnemingen zijn, maar ik tel ze natuurlijk wél (ik ben gekke Henkie niet). Ik tel ze alleen een tikkie minder enthousiast dan de visuele waarnemingen. Al bij al een leerzame avond met een groep sympathieke mensen. Jong, oud, man, vrouw, en ik. Leuk mengelmoesje. En altijd een fladderend gespreksonderwerp voorhanden!

Ooijpolder 

- Koolmees 
- Boerenzwaluw 
- Huiszwaluw 
- Gierzwaluw 
Mijn eerste gierzwaluwen van het jaar. En dat gold voor meerdere mensen.
- Fuut
- Slobeend 
- Grauwe gans
- Grote Canadese gans
- Bergeend 
- Blauwe reiger
- Gele kwikstaart 
Tweede waarneming. Midden in een weiland, waar hij heerlijk geel in afstak.
- Rietgors
- Zanglijster (geluid)
- Aalscholver 
- Grote lijster (geluid)
- Tjiftjaf (geluid)
- Spreeuw
- Nachtegaal (geluid)
En wat voor geluid! Luid, krachtig, helder en duidelijk. Voor mij was het mooiste moment van de avond, in de schemering, met de hele groep, luisteren naar dit vogeltje.
- Buizerd 
- Zwartkop (geluid)
- Ooievaar
- Pimpelmees (geluid)
- Fitis (geluid)
Excursieleider: 'Hij begint z'n riedel heel gewoon, maar eindigt alsof-ie geen adem meer heeft.'
- Grasmus
Hij kwam af en toe een stukje uit zijn boom/struik omhoog 'springen' om een hapje insect te nuttigen.
- Braamsluiper (geluid)
Druk bezig met bramen besluipen, laat dit vogeltje zich niet, of nauwelijks zien. Zijn zang werd door een vogelwerkgroeplid met een mitrailleurtje vergeleken.
- Blauwborst (geluid)
Nóg niet gezien, maar ik weet steeds meer plekken waar iedereen (behalve ik) hem met hónderden voorbij ziet vliegen...
- Sprinkhaanzanger (geluid)
Flardjes geluid, liever gezegd. Het waaide vanavond behoorlijk, helaas. Gelukkig wel een mákkelijk te herkennen geluid. Al noemde de excursieleider natuurlijk onmiddellijk een ander vogeltje dat min of meer hetzelfde klinkt. Het zal ook eens niet! (De naam ben ik vergeten.)
- Watersnip
Gelukkig ook nog een nieuwe vogel die ik gezíen heb. Al was het in de schemering, ver weg in de lucht. Twee stuks.

Notitie aan mezelf: volgende keer warmer aankleden!

maandag 20 april 2015

Reichswald

Vandaag heb ik een kort bedoeld, edoch wat lang uitgevallen verkenningstochtje naar het Reichswald gemaakt. Daar wil ik namelijk binnenkort een keer de zon zien opgaan. En eens lekker verdwalen. (Dat doe ik al als ik hier zonder kaart naar het eind van de straat loop, dus dat moet makkelijk lukken.) En vogels spotten natuurlijk. 
In het bos, en onderweg, kwam ik nog wat gevleugelde vriendjes tegen.

Reichswald / Milsbeek

- Bosvogeltje
Zou een braamsluiper geweest kunnen zijn, of misschien een grauwe vliegenvanger. Hij liet zich helaas te kort zien.
- Zwartkop
Het 'wémelt' van die beestjes!
- Roodborst 
- Koolmees 
- Citroenvlinder
- Vink
- Winterkoning 
- Fazant
- Boomklever
- Buizerd
- Torenvalk

De volgende vier prachtvogeltjes kwam ik binnen twintig minuten, op één plek, vlak voor Milsbeek, op een weggetje met wat riet en boompjes, tussen de weilanden tegen:
- Kneu
- Roodborsttapuit
Ik denk dat de meeste (mannelijke) vogelaars qua vogelvoorkeur homoseksueel geaard zijn. Ook dit RBT-mannetje zag er weer prachtig uit. 
- Geelgors 
In het zonnetje. Mogelijk het geelste geel dat ik ooit gezien heb. Daar kan geen Photoshop tegenop. Waarneming van de dag, glimlach op m'n gezicht.
- Witte kwikstaart 
Hoe vaker ik ze zie, hoe mooier ik ze vind worden.

- Fitis
- Tjiftjaf 
- Boerenzwaluw 
- Gaai
- Spreeuw 
- Putter

zondag 19 april 2015

Huiszwaluw

Wandelingetje gemaakt in het Grindgat in de hoop nogmaals een blik op de beflijster te kunnen werpen. Die was helaas niet thuis. Ik moest het doen met m'n eerste huiszwaluw van dit jaar. Ook leuk.
Met het aanbreken van de lente, en de terugkomst van veel vogels uit het zuiden, slaat de 'wat is dát nou weer voor een vogeltje?'-paniek ook weer licht toe. In de winter voelde ik me een best wel aardige vogelaar. Maar de komende tijd wordt het weer even doorbijten...

Weurt - Grote grindgat

- Zwartkop
- Koolmees
- Pimpelmees
- Staartmees
- Vink
- Grasmus
- Kleine vos
- Boerenzwaluw
- Graspieper
- Kuifeend
- Wilde eend
Vrouwtje met een hele berg piepende jongen.
- Nijlgans
- Grauwe gans
- Aalscholver
- Smient
Slechts 20 tot 30 paartjes schijnen hier in Nederland te broeden. Lees ik hier.
- Huiszwaluw
- Konijn
- Tjiftjaf

zaterdag 18 april 2015

Oranjetipje en levendbarende hagedisVolgens Nico de Haan moet je als vogelaar in de lente, voordat de bladeren aan de bomen zitten, echt eens het bos in trekken tijdens de zonsopgang. Om vervolgens het hele bos tot leven te zien, en vooral horen, komen. Dus vanochtend rolde ik om half zes mijn bed uit, en sprong ik ongewassen, met een broodje in m'n kouwe knuistje, op de fiets richting Sint-Jansberg.

Sint-Jansberg / Mookerheide / De Bruuk 

- Ree
Het eerste wat ik vandaag zag, een overstekende ree in de schemering. Vanaf dat moment wist ik dat mijn dag niet meer stuk kon!
- Roodborst 
- Vink
(Met Limburgs dialect.)
- Zwartkop
Allemaal mannetjes. Een stuk of vijf, zes zag ik er. Vorige week nog een opwindende waarneming, vanaf vandaag een beetje ordinair. Nee hoor, het blijft een prachtig vogeltje.
- Specht
Groen of zwart. Alleen gehoord dus. Wél tweemaal, op verschillende plekken. Hun individuele roepen moet ik nog in m'n hoofd zien te stampen.
- Staartmees 
- Winterkoning 
- Pimpelmees 
- Koolmees 
- Mannetjesfazant 
God, wat liet-ie me weer schrikken. Je kunt er ook gewoon stilletjes vandoor gaan hoor! Kom nou.
- Nijlgans 
- Grauwe gans
- Fitis
- Goudhaan 
Twee stuks.
- Fladderende roofvogel
Geen buizerd, en te groot voor een sperwer. Wat het dan wél was...? 
- Grote bonte specht
Twee.
- Boomklever 
- Gaai
- Buizerd
- Zanglijster 
- Tjiftjaf 
- Putter
Achter een heg, ik liep er op een meter afstand langs. En weg waren ze.
- Gekraagde roodstaart 
Het duurde even voordat ik ze gedetermineerd had. Ik had ze niet verwacht op de Mookerheide, en ze leken wat groter en boller dan de vorige roodstaarten die ik gezien heb.
- Kneu
Dacht ik.
- Torenvalk
Moeilijk te zien, ver weg op een boompje, maar ik hoorde hem een keer roepen.
- Hagedis
Leuke verrassing! Helaas zag ik hem alleen maar heel kort wegschieten.
- Pieper
Een boom- of een graspieper, volgens mijn vogel-app. (Piepers zijn écht niet te doen!)
- Grasmus
Tweede waarneming. Hij liet zich goed bekijken. Hij had iets wits in zijn snavel dat hij in het struweel afleverde. Zal wel een vlindertje geweest zijn dus. Voor z'n echtgenote.
- Galloway rund
Op de Mookerheide stond er één (met vervaarlijk grote horens) midden op het wandelpad een plas te doen, dus ik liep maar een stukje, door de heideplanten, om hem heen. (Hopelijk heb ik geen hazelwormen geplet...)
- Blauwe reiger
- Ringmus
- Sperwer
Kleine roofvogel, snelle vleugelslagen, korte glijperioden, lange staart: sperwer. Denk ik dan.
- Oranjetipje
Een ontzettend leuk oranje/wit vlindertje.
- Dagpauwoog 
- Witte vlinder
Klein geaderd witje? Klein koolwitje? Van een afstand zag-ie er spierwit uit. Ik heb hem niet van dichtbij kunnen bekijken. (Ik was sowieso nog teveel overweldigd door het oranjetipje.)
- Spreeuw
Ik imponeerde twee oudere dames in De Bruuk met mijn énorme vogelkennis. Toen ze me vroegen wat dat zwarte vogeltje met dat spitse snaveltje in de boom was, kon ik ze zomaar achteloos mededelen dat het een spreeuw was.
- Boomkruiper 
Er zaten er zeker drie, bij een tiental kale, kortgewiekte bomen. Waren de bomen dood, of zouden er nog blaadjes aan gaan groeien? Grafisch gesproken zag het er in ieder geval prachtig uit. Zo gauw ik alle Gelderse vogels afgevinkt heb, ga ik ze eens natekenen. (Dat is het plan tenminste...)- Levendbarende hagedis
Nóg een hagedis vandaag! Ik stond een beetje naar een pimpelmees te turen, en hoorde vlak voor mijn voeten wat geritsel. Weer zag ik een hagedisje het struweel in verdwijnen. Deze keer ritselde hij echter even door, en beklom zomaar een boomstammetje een halve meter verderop. Ter thuiskomstdeterminatie tekende ik het beestje na. Het schetsje raakte echter niet af omdat er precies op dat moment een nieuwsgierig ouder echtpaar kwam aanlopen. Stukken enger dan zo'n lange, dunne tekenaar natuurlijk, dus het beestje schoot snel weg. Desondanks waren de man en de vrouw wel vriendelijk, maakten ze een kort praatje met me, vroegen me wat dat zwarte vogeltje met dat spitse snaveltje, dat ze zojuist gezien hadden, kon zijn (een spree-eeuw!), en vertelden ze me dat ik half mei beslist terug moest komen voor de wilde orchideeën. Dat leek me een goed plan.

Ik heb nu overigens de helft van alle in Nederland voorkomende hagedissoorten in levende lijve gezien! (Er leven er hier vier.)
- Rietgors
- IJsvogel
Dat was nog eens aardig! Uit routine keek ik even met m'n verrekijker langs de sloot, en zag ik zomaar de blauwe flits richting de waterzuiveringsinstallatie afzwenken. Die had ik anders nóóit gezien. (Die blauwe flits, bedoel ik.)
- Witte kwikstaart 
- Groenling

donderdag 16 april 2015

16-04-15

Volgens een collega zijn 'die dingen' talrijk en vallen ze enorm op, maar ook vanavond kwam ik geen blauwborst tegen. Vermoedelijk zit er steeds nét een ijsvogel of klapekster voor als-ie in mijn buurt is...

Ooijpolder 

- Buizerd
Twee buizerds werden belaagd door één zwarte kraai. Die beesten hebben het niet makkelijk! Ik heb ze zelf nog nooit een ander dier zien aanvallen. Wel een exemplaar gezien dat op wacht stond bij een molshoop.
- Roodborsttapuit 
- Kievit
- Kneu
Denk ik. Een groep van een vijftiental vogeltjes, die af en toe luid kwetterend opvlogen van een akkerland om vervolgens weer te landen en (vermoedelijk) verder naar voedsel te zoeken.
- Veldleeuwerik 
Twee exemplaren hadden óf ruzie met elkaar, óf ze waren elkaar het hof aan het maken.
- Blauwe reiger
- Tapuit
Weer een onzekere waarneming. Twee vogels vlogen op uit de rand van een sloot, eentje kreeg ik  net lang genoeg in beeld om te zien dat het een slanke vogel met grijs/wit/zwarte kenmerken was. En toen schoot er een mannetjestapuit door mijn hoofd. Ze vlogen laag over de grond en maakten zich verderop onzichtbaar in het akkerland.
- Mannetjesfazant 
- Putter
Twee overvliegende puttertjes. Dacht ik toch echt...
- Zwartkop
M'n eerste vrouwtje (bruin petje). Later zag ik ook nog twee of drie mannetjes. Heb ik die beestjes vorig jaar nou echt over het hoofd gezien, of kon ik ze gewoon nog niet determineren? Eén mannetje maakte overigens een 'klakkend' beetje roodborstalarm-achtig geluid.
- Boerenzwaluw 
- Grote Canadese gans
- Bergeend 
- Koolmees 
- Fitis en/of Tjiftjaf
Ik zag en hoorde er verschillende, maar kreeg er geen enkele zingend in beeld.
- Roodborst 
- Kuifeend 
- Waterhoen 
- IJsvogel
Vrij hoog in de lucht, in silhouet (schemering), maar het móet haast wel een ijsvogeltje geweest zijn. Onmiskenbare vlucht.
- Winterkoning

woensdag 15 april 2015

Lid

Voor de archieven: vandaag ben ik lid geworden van de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen.

Gele kwikstaart en tureluur

Allemachtig, ik heb 'm gezien! De gele kwikstaart! 
En géél dat-ie was!

Vandaag zou het een warme dag worden, en dat leek me een prima motivatie om eens lekker in het zonnetje, over de dijk, naar de Klompenwaard te fietsen. Want daar waren we nog niet eerder geweest. Gisteren had ik de beflijster gezien, dus de komende tijd hoefde ik eigenlijk geen bijzondere waarnemingen meer te doen. Gewoon genieten. Het lot besliste anders; op de terugweg 'struikelde' ik zomaar over de al lang door mij gezochte gele kwikstaart, én de gloednieuwe tureluur! Over tevreden thuiskomen gesproken!

Bemmelse waard / Klompenwaard 

- Kievit
- Fazant
- Scholekster
- Nijlgans 
- Grauwe gans
- Brandgans 
- Ooievaar
- Kuifeend 
- Krakeend 
- Bergeend
- Groenling
- Roodborsttapuit 
Het eerste vogeltje dat ik op de Klompenwaard tegenkwam. Een prima binnenkomer!
- Witte kwikstaart 
- Zwartkop
Tweede waarneming aller tijden. Hij zat vrolijk kwetterend in een bramenstruik. Af en toe vloog hij heel even een stukje omhoog, om vervolgens een meter verderop weer lustig door  te kwetteren. Wat een reuzeleuk, smaakvol gekleurd vogeltje zeg! Behoort nu al tot mijn favorieten.
- Blauwe reiger
- Fitis
Ik zag dat ik hem al eerder 'officieel' waargenomen had, maar nu herkende ik hem al aan zijn zang, vóórdat ik het beestje zelf gezien had. Dus deze waarneming is nóg officiëler.
- Aalscholver
Voor het eerst viel me de witte vlek op zijn kop en op zijn dij op. Broedkleed.
- Graspieper
- Konijn
- Dagpauwoog
- Putter
- Boerenzwaluw 
- Gele kwikstaart 
Fietsend op de dijk hoor ik een kwikstaartje. Hopend op éindelijk eens een keer een gele kwik, speur ik het weiland af, en zie ik zowaar, recht onder mijn neus, op een afrastering, het beestje met z'n ruggetje naar me toe zitten. Af en toe fladdert het even omhoog, waarbij me zijn óntzettend gele borst opvalt. Zelfs in de beginnende schemering.
- Tureluur
Direct na de gele kwikstaart, een kilometertje verderop, zag ik een steltloper op een vlot zitten. (Heet dat zo? Een hele rij met touwen aan elkaar verbonden tonnen in het water.) ondanks de inmiddels al hevig ingevallen schemering kon ik zijn duidelijk oranje poten nog goed ontwaren. Aangevuld met zijn silhouet, en zijn uitkijkpostpositie, durf ik hem wel tot de algemeen voorkomende tureluur te rekenen.

- Zanglijster
O wacht, tussen de gele kwikstaart en de tureluur zat nog een zanglijster, herinner ik me nu.
- Wulp
Hij kwam heel sympathiek even overvliegen, nadat ik de identificatie aan de hand van zijn roep al had vastgesteld.

dinsdag 14 april 2015

Excursie vogelwerkgroep [1]


Een veel te grote groep, dacht ik in eerste instantie, maar tweeënvijftig ogen zien natuurlijk meer dan twee. Die opvliegende kneutjes in dat akkerland had ik in m'n eentje sowieso niet kunnen determineren, en of ik zelf die patrijzen in het gras had ontdekt... ik waag het te betwijfelen.

Ooijpolder 

- Buizerd
De eerste vogel die we zagen, als kleine stip op een boompje, ontdekt door uw eigen favoriete striptekenaar.
- Kneu
- Beflijster
Ver weg op een paaltje, maar z'n witte kraag was goed te zien. Ontdekt door een meneer die in eerste instantie een ekster meende te zien.
- Roodborsttapuit 
- Rietgors

- Boerenzwaluw
- Patrijs

Twee stuks. Hoeveel vrouwtjesfazanten zou ik vorig jaar voor patrijzen hebben aangezien? Of erger nog, voor kwartels...?!
- Fazant
- Nijlgans 
- Steenuil
Inmiddels heb ik hem op vier verschillende plekken in de Ooijpolder gesignaleerd.
- Grote Canadese gans
- Dodaars 
Die werd door iemand gehoord. Er zaten een paar duidelijk doorgewinterde vogelaars in de groep, maar gelukkig ook mensen die de veldleeuwerik nog in hun vogelgids moesten opzoeken. (Net als ik, vorige week.) Wat een ontzettend leuk beestje is dat trouwens! Een genot om hem hoog in de lucht, luid kwetterend, te zien fladderen. Om hem vervolgens in een lange lijn weer te zien dalen.
- Tjiftjaf
Gelukkig ook weer meerdere mensen die twijfelden of ze nu de tjiftjaf of de koolmees hoorden.
- Haas
- Roodborst 
- Vink
- Lepelaar
Drie vogels, hoog vliegend in de lucht (in silhouet), ontdekt door mij, wat me een compliment van de excursieleider opleverde. Ha!
- Vleermuis
Zeker tien, flink uit de kluiten gewassen exemplaren. Vliegend tegen een prachtig kitscherige paars oranje hemel.

Privélink, klikken is zinloos.

zondag 12 april 2015

Veldleeuwerik en zwartkop

Verdorie, op waarneming.nl heeft iemand op dezelfde plek als waar ik vandaag geweest ben wél de blauwborst gezien! Zelf zag ik hem alleen maar in m'n hoofd rondvliegen. 

Toch nog reden voor blijdschap, want ik ontdekte vandaag twee nieuwe Gelderse vogels! De veldleeuwerik en de zwartkop. Voor die laatste had ik speciaal nog komende week om vijf uur 's ochtends het bos in willen trekken. Nou ja, dat moet ik sowieso maar eens doen, voordat ik door de bladeren de bomen niet meer zie. Laat staan de vogels.

Ooijpolder 

- Ringmus
- Veldleeuwerik 
Hij steeg tot hoog in de lucht op, om zich vervolgens weer in het akkerland te laten 'vallen'. Daarbij zong hij onafgebroken zijn lied. Een heel ander lied dan dat van de graspieper, die verder wel ongeveer hetzelfde trucje uithaalt. Leuk om te zien!
- Buizerd 
- Kievit
Ze hadden weer ruzie, beide bovenstaande vogels.
- Torenvalk 
- Rietgors
- Graspieper 
- Tjiftjaf 
Behalve zijn duidelijk herkenbare zang, blijkt hij ook een subtiel 'fwieet fwieet'-roepje te hebben.
- Groenling
Niet gezien, wel gehoord.
- Ree
Een bruine flits in een klein bos, die zich duidelijk als een ree voortbewoog.
- Zwartkop
Mooi beestje. Een mannetje, want het vrouwtje heeft een bruín petje op.
- Blauwe reiger
- Staartmees 
- Witte kwikstaart 
- Bergeend 
- Slobeend 
- Krakeend 
- Fuut
- Boerenzwaluw
Deze keer kon ik hem eindelijk determineren. Omdat-ie z'n snavel opendeed. (Leve mijn vogelgeluiden-app!)
- Vink of fitis 
Niet gezien, wel het deuntje gehoord, dat ik nog niet goed genoeg kan onderscheiden om te kunnen zeggen welke van de twee het was.
- Grauwe gans
Groepje grauwe ganzen met één wit exemplaar. Met een paar lichte, bruine veegjes. Hybride grauwe gans - boerengans, denk ik dan.
- Haas
- Fazant
Een echtpaar, deze keer.
- Waterhoen 
- Aalscholver

En dan die plons in het water. Ik meende even een slang te zien wegzwemmen. Maar waarschijnlijk was het een geschrokken eend die het geluid maakte, en de kronkelende waterweerspiegeling die op een wegglippende slang leek. Dat krijg je ervan als je 'Het verlangen naar hazelworm' van Koos van Zomeren aan het lezen bent. In dat boek wemelt het van de adders, ring- en gladde slangen. (En van de hazelwormen.) Dan ga je die vanzelf ook zien. Nou ja, ik dan.

donderdag 9 april 2015

Luchtballon

Asociaal als ik ben heb ik mezelf opgegeven voor maar liefst drié excursies tijdens de nationale vogelweek. En omdat ik een enorme controlefreak ben, en niet van verrassingen houd, heb ik vanavond de plek in Lent alvast voorverkend. (De andere twee ken ik sowieso al...) Behalve mijn tweede roekenkolonie kwam ik daar m'n derde (of was het vierde?) groenling tegen. Herkend aan z'n roep. Zo leuk, om langzaam maar zeker steeds meer vogels aan hun geluid te herkennen! (Ik herhaal mezelf gewoon hoor.)

Lent / Bemmelse waard

- Nijlgans 
- Roek
- Groenling
- IJsvogel
Links van me zag ik een ijsvogel op een tak in het water zitten, rechts hoorde ik een hoop gesnater (waaronder vermoedelijk een hinnikende dodaars), en meende een rode luchtballon even een meter boven het water te kunnen gaan hangen in een natuurgebied
- Rietgors
- Staartmees 
- Koolmees 
- Grauwe gans
- Zwaluw
Van de boerenzwaluw weet ik in ieder geval zeker dat ze inmiddels uit het zuiden zijn teruggekeerd. De gierzwaluw volgt eind april, begin mei. Voor huiszwaluwen wordt hun terugkomst niet specifieker vastgesteld dan 'april'. En de oeverzwaluw schijnt eind maart al terug te keren.
- Boomkruiper 
- Blauwe reiger
- Fazant
Ik zag er een hoop. En nu ik er over nadenk; het waren allemaal mannetjes.

In de Bemmelse waard kwam ik eerst een enorme berg veren tegen, een eind verderop twee complete vleugels, en nog wat verderop een vogelpoot. Vermoedelijk de restanten van een grauwe gans. Toch maar even nagetekend.woensdag 8 april 2015

08-04-15

De dagen worden gelukkig weer langer. Tijd genoeg om 's avonds een uurtje of twee, drie te vogelen.

Al twee keer eerder trof ik hem niet thuis aan, dus het verlangen werd onderhand ondraaglijk zwaar. Maar vandaag had ik geluk; ik zag hem zeker vijf keer, die kleine blauw flitsende rakker! Waarvan één keer samen met z'n vrouwtje.

Wylerbergmeer 

- IJsvogel
Prachtig gezicht hoe hij samen met z'n weerspiegeling laag over het water schiet. De ellende is alleen dat áls ik hem gezien heb, ik hem onmiddellijk nóg een keer wil zien...
- Waterhoen 
- Kuifeend 
- Kievit
Deze keer was-ie in een fel gevecht met een zwarte kraai. Die vocht in eerste instantie nog aardig terug, maar toen de kievit versterking kreeg van twee kornuiten, koos hij toch maar het hazepad.
- Zwaluw
Weer niet kunnen vaststellen welke soort.
- Rietgors 
- Buizerd 
- Grauwe gans
- IJsvogel
- Tjiftjaf
- Staartmees 
- Roodborst 
- Boomkruiper 
- Blauwe reiger
- Witte kwikstaart 
- Roodborsttapuit 
- Vink
- Vleermuis
- Haas

dinsdag 7 april 2015

Vogelaarsleed

Wat zit iedereen toch overal blauwborstjes te zien. Behalve Mars Gremmen natuurlijk, verdikkie.

Een Chinees/blanke jongen, met vlassnor, kwam speciaal met het veerpontje Het Meer over, om mij te vragen of ik de eigenaar was van het gebied waar ik, tegen beter weten in, naar een blauwborst zocht. (Blauwborstjes vind je niet, het blauwborstje vindt jóu.) (Denk ik.) Hij had me wat willen vragen over wat er met dit gebied ging gebeuren. Op verzoek vertelde ik hem nog wat ik zoal aan vogels gezien had, om vervolgens terug te lopen naar mijn fiets, waarvan de achterband leeg bleek te zijn. Half uurtje lopen naar huis. Valt mee. (Was die jongen nou niet helemaal in orde, dat hij zomaar een vreemde man met een verrekijker aanspreekt, of is dit gewoon normaal gedrag, en moet ik wat meer onder de mensen komen...?)

Beek-Ubbergen / Ooijpolder 

- Vink
- Roodborst
- Koolmees
- Pimpelmees 
- Lepelaar
Leuke verrassing, en ik kon hem goed bekijken. Slanker dan ik dacht. Met een opvallend silhouet in de lucht.
- Bergeend 
Voor mijn gevoel worden ze steeds kleiner, maar dat zal wel verbeelding zijn.
- Grote zilverreiger 
Mager, behoorlijk klein beestje, met een heel dunne nek. Helaas geen kleine zilverreiger, want geen sierveren op z'n kop, en een gele (winter)snavel i.p.v. een zwarte.
- Buizerd
- Grote Canadese gans
- Scholekster 
- Krakeend 
- Roodborsttapuit 
Zo van achter gezien leek het wel een nieuw zwart-wit vogeltje, maar aan zijn gedrag te zien moet het gewoon een rbt'tje geweest zijn.
- Fuut
- Waterhoen 
- Grauwe gans
- Zwaluw
Mijn eerste (drie) zwaluwen van dit jaar. Te ver weg, met tegenlicht, en ik zag ze te kort om te kunnen determineren om welke soort het ging. Op waarneming.nl Nijmegen en omgeving zijn alleen nog maar boerenzwaluwen vermeld, dus dat zullen deze ook wel geweest zijn.