zondag 5 februari 2017

Mars-excursie

Drie vrienden (ja, die heb ik) zo gek gekregen om onder mijn 'leiding' een dagje te gaan vogelen in de Ooijpolder. Prachtig weer, en tot mijn vreugde een boel leuke vogels kunnen laten zien. Meer dan ik gehoopt had. En ze kregen bij hun allereerste vogelexcursie gelijk al een groep nonnetjes én een staartmees in de schoot geworpen. Vogels waar ik als beginnend vogelaar máánden naar gezocht heb!

Voor de liefhebbers en voor mijn toekomstige biograaf, hieronder het complete lijstje waarnemingen dat ik mijn vrienden mailde:Aalscholver
Blauwe reiger
Buizerd
Dodaars - Klein fuutje met hinnikend paardengeluid.
Ekster
Fuut
Gaai
Grauwe gans
Groenling
Grote bonte specht - Alleen gehoord.
Grote zaagbek - Prachtige vogel! Vrouwtje en mannetje.
Grote zilverreiger
Houtduif
Kauw
Kokmeeuw
Kolgans
Koolmees
Kuifeend - Met mooie groene glans op z’n kop.
Matkop
Meerkoet
Merel
Nonnetje - Misschien wel de mooiste vogel van vandaag. Met name het mannetje natuurlijk.
Ooievaar
Pimpelmees
Putter - Vrolijk, fanatiek zingend puttertje, hoog in de boom in de Groenlanden. Na een paar minuten kwam er op een halve meter afstand een groenling naast hem zitten!
Roodborst
Slobeend
Smient - Fluitende eend. 
Spreeuw
Staartmees - Een lange staart met een 'pingpongballetje' eraan.
Stormmeeuw
Torenvalk
Vink
Wilde eend
Winterkoning
Wintertaling
Wulp - De grote weidevogels met de lange kromme snavel.
Zwarte kraai

Geen opmerkingen:

Een reactie posten